SV krever svar om Nybøs inngripen på Nesna
LUKK

SV krever svar om Nybøs inngripen på Nesna

Av Julia Loge

Publisert 23. oktober 2019 kl. 12:13

Forskningsministeren må redegjøre for om hun ba UiT om ikke å starte opp nye utdanninger på Helgeland.

Det er Mona Fagerås fra Sosialistisk Venstreparti (SV) som har sendt et skriftlig spørsmål til statsråden.

I Forskerforum på mandag fortalte rektor Anne Husebekk fra UiT- Norges arktiske universitet at etter at UiT besøkte Nesna i august, for å vurdere mulighetene for å opprette nye tilbud innen etter- og videreutdanning, fikk hun en «sterk anmodning» om å ikke engasjere seg mer på Helgeland.

Siden har saken fått mye oppmerksomhet i både nasjonale og regionale medier. I en leder i regionavisen Nordlys skriver redaktøren «Dette er så nært opp til en skandale man kan komme.»

Fagerås: Paradoksal autonomi

Nå krever Fagerås svar fra Nybø: «Medfører det med riktighet at Kunnskapsdepartementet har henvendt seg til Universitetet i Tromsø med en sterk anmodning om å ikke starte nye aktiviteter på Nesna, hvorfor gjorde departementet denne henvendelsen og er ikke dette å tolke som en inngripen i universitetenes autonomi?»

Som bakgrunn skriver Fagerås at ministeren gjentatte ganger har forklart ovenfor Stortinget at studiestedstruktur er opp til styrene å bestemme og at forskningsministeren ikke kan blande seg.

«Når Kunnskapsdepartementet tydeligvis har grepet inn, da Universitetet i Tromsø viste interesse for Nesna, gjelder åpenbart ikke autonomien lengre. For meg ser dette svært paradoksalt ut», skriver Fagerås.

Skriftlige spørsmål er ikke gjenstand for debatt i Stortinget, men utgjør en viktig del av Stortingets kontrollfunksjon. Statsråden skal svare innen seks virkedager.

Nybø møter skarp kritikk

Flere enn Fagerås har reagert på det Husebekk forteller Forskerforum. Dag Rune Olsen, leder av Universitets- og høyskolerådet mener Nybø ikke burde gi slike anmodninger i muntlig form.

– Vi er statlig eid og styrt, men det er også slik at statlig styring foregår gjennom formaliserte prosesser, som tildelingsbrev og etatsstyringsmøter, for at det skal være ryddig og transparent. Så vidt jeg forstår er ikke dette gjennom slike ordinære styringsdialoger at Tromsø-rektoren har fått beskjed om å holde fingrene av fatet, sier Olsen til Forskerforum.

Også ordfører i Nesna Hanne Davidsen er kritisk til Nybø:

– Dette er et eksempel på at autonomiargumentet blir brukt når det passer regjeringen, og ellers har ikke universitetene autonomi. Det bekrefter det vi har sagt at hvis regjeringen hadde ønsket å beholde Nesna, hadde de kunnet gjøre det. I stedet skyver de universitetsstyret foran seg, sier Davidsen.

Les mer her: