Tajik ber Nav sette i gang med tillitsreform. Fjerner ABE-kuttene.
LUKK

Tajik ber Nav sette i gang med tillitsreform. Fjerner ABE-kuttene.

Av NTB og Jørgen Svarstad

Publisert 30. januar 2022 kl. 23:17

Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) gir Nav i oppdrag å starte en tillitsreform.

«En av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i offentlig sektor», står det i Hurdalsreformen.

Den skal gi «tilliten og makten tilbake til de som utgjør førstelinja og ryggraden i offentlig sektor», heter det videre.

Hvordan reformen egentlig skal se ut, er imidlertid fortsatt ganske i det blå. 

Men nå starter regjeringen reformen hos, kunngjør Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap).

– Nå går startskuddet for tillitsreformen i Nav. Siden skal den rulles ut i hele offentlig sektor, sier Tajik til  Aftenposten.

Startskuddet går i tildelingsbrevet til Nav, der departementet beskriver hvilke oppgaver etaten skal prioritere.

Oppdraget er å gjennomgå omfanget av mål og rapporteringskrav og lage en plan for arbeidet, opplyser Tajik.

– Som ansatt skal man oppleve at man har medbestemmelse og innflytelse over arbeidsdagen. Dette skal i sum bidra til å underbygge målet om at folk som trenger Nav og velferdsstaten, opplever at de får bedre kvalitet på tjenestene de trenger, sier Tajik.

Samtidig avsluttes den kontroversielle avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen). 

Den ble innført av Solberg-regjeringen og kuttet 0,5 prosent årlig i budsjettene til statlige virksomheter. Målet var å effektivisere driften.

Universiteter og høyskoler skal også omfattes av tillitsreformen. I Forskerforums reportasje om temaet i høst, foreslo forskere og politikere vi intervjuet blant annet mindre rapportering, mindre vektlegging av tellekantene, mindre detaljert mål- og resultatstyring og bedre grunnfinansiering.

Les mer om hvordan fagforeningene ser for seg en tillitsreform her: