– Vi ønsker at forskere skal bruke mer tid på forskning og mindre tid på å skrive rapporter.
LUKK
Annonse
Annonse

– Vi ønsker at forskere skal bruke mer tid på forskning og mindre tid på å skrive rapporter.

Av Lina Christensen

Publisert 5. januar 2022 kl. 23:38

Regjeringen har lovet en tillitsreform for offentlig sektor med mål om mindre detalj- og resultatstyring. Nå starter arbeidet.

Regjeringen har invitert partene i arbeidslivet til en oppstartkonferanse, som etter planen vil finne sted i midten av januar.

– Vi skal avklare forventinger til prosessen, og finne ut hvordan partene ønsker at vi skal jobbe med dette. Og så skal vi skissere våre planer, sier statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), Gunn Karin Gjul (Ap).

Det er KDD som skal ha det koordinerende ansvaret for reformen. Men det vil være opp til hvert enkelt departement å peile ut prosessen for sin sektor. I tillegg forbereder KDD et regjeringsnotat, som skal være klar på nyåret:

– Det handler om hvordan de ulike statsrådene skal jobbe med tillitsreformen, sier Gjul.

Vil ikke tre reformen ned over hodene på folk

Regjeringsnotater inneholder vanligvis beslutninger om politikk, men her vil notatet i stedet inneholde beslutninger om en prosess, forteller Gjul. For regjeringen er det viktig at reformen skjer nedenfra og opp.

– Hele poenget med tillit er at det skal være dialog. Da kan ikke regjeringen tre reformen ned over hodene på folk.

Målet er å reformere offentlig sektor vekk fra det regjeringen mener er for mye rapportering og resultatstyring.

– Vi ønsker for eksempel at forskere skal bruke mer tid på forskning og mindre tid på å skrive rapporter. Men jeg er ikke egnet til å se hva som bør gjøres i forskningsverden, det er de som jobber der som best kan si noe om hva som kan løse utfordringene.

Har allerede kartlagt problemene

Ellen Dalen er nestleder i Norsk tjenestemannslag (NTL), med lang fartstid som tillitsvalgt ved Universitetet i Oslo. NTLs kjernepunkt er å avvikle mål- og resultatstyringen i staten. Nå er det viktig at KMD lager en helhetlig og god plan, mener hun.

– Regjeringen har sagt at dette skal skje i tett kontakt med fagforeninger og de ansatte. Det er viktig. Men de endringen våre medlemmer og tillitsvalgte på arbeidsplassene har sagt at de trenger, er ikke mulig uten nye finansierings- og styringssystemer. Det er et stort systemgrep som må tas, med betydning for alle departementsområder, sier Dalen.

  • Fikk du med deg Forskerforums reportasje om tillitsreformen før valget? Den kan du lese her: