Tidligere forskningsminister (79) tar doktorgrad
LUKK
Annonse
Annonse

Tidligere forskningsminister (79) tar doktorgrad

Av Jørgen Svarstad

Publisert 9. juni 2022

Tora Aasland skal forsvare doktorgraden sin i samfunnssikkerhet.Hun var forsknings- og høyere utdanningsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Torsdag 16. juni disputerer hun med ved Universitetet i Stavanger (UiS) avhandlingen Frivillighet i samvirke. Frivillige organisasjoners medvirkning i redningstjeneste og beredskapsarbeid.

Hun tar graden dr.philos, som kan tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning.

Annonse

Hovedproblemstillingen er: «Hva karakteriserer samvirke som arbeidsform i redningstjeneste og beredskapsarbeid i Norge, og hvilke trusler står denne arbeidsformen overfor i dag?».

Aasland har operasjonalisert problemstillingen ved å stille forskningsspørsmål, og innhente svar på disse gjennom dokumentanalyser og intervjuer med informanter. Hun har drøftet dette materialet i lys av ulike teorier og erfaringer, skriver UiS i en pressemelding.

Aasland er 79 år. Hun satt på Stortinget for SV i 1985 til 1993, og hun var forsknings- og høyere utdanningsminister for SV i 2007 til 2012. Hun var også fylkesmann  i Rogaland fra 1993 til 2013 og seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus fra oktober 2014. Hun er utdannet sosionom og sosiolog (cand.sociol. fra Universitetet i Oslo).

– Jeg har hatt stor nytte av egen erfaring, blant annet som leder av fylkesberedskapsrådet, og dermed ansvarlig for beredskapsarbeidet i Rogaland. Mitt forskningsarbeid har vært forankret i forskningsavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus, noe som har styrket kunnskapsinnhentingen både i bredde og dybde, sier Aasland i en kommentar.

Les også: