Tidligere NTNU-professor dømt til åtte måneders fengsel
LUKK

Tidligere NTNU-professor dømt til åtte måneders fengsel

Av Forskerforum

Publisert 11. november 2022 kl. 15:37

En iransk-tysk tidligere professor ved NTNU er dømt for å ha invitert fire iranske borgere som gjesteforskere, uten å ha klarert det med ledelsen.

Halve straffen gjøres betinget, med prøvetid på to år, skriver Khrono.

Ut fra straffeloven burde det vært ett års fengsel, ifølge retten. Fire måneder trekkes imidlertid fra for manglende rutiner ved NTNU, samt for lang saksbehandlingstid. Den 49 år gamle mannen selv erklærte seg ikke skyldig.

– Om noe av kunnskapen som gjesteforskerne opparbeidet ved NTNU er benyttet i Iran, og i så fall på hvilken måte, foreligger det ingen opplysninger om. Det er likevel på det rene at denne kunnskapen kan være til nytte ved utvikling og produksjon av kjernekraft, både ved sivil og militær bruk, heter det i dommen.

Ifølge tiltalen inviterte mannen fire gjesteforskere fra Iran og sørget for at de fikk tilgang til laboratorier hvor blant annet elektronmikroskopet SEM sto plassert. Dette kunne ifølge tiltalen tjene til å utvikle Irans militære evne.

– Han er dypt fortvilt over dommen. Dette hadde han ikke forventet seg, sier mannens advokat Brynjulf Risnes til Universitetsavisa.

Dommen skal ankes til lagmannsretten. Risnes forklarer dette med at de mener det er feil å plassere ansvaret for eksportkontroll på enkeltforskere.