Tror åpen publisering vil gjøre det vanskeligere å få penger til å dra på konferanser
LUKK

Tror åpen publisering vil gjøre det vanskeligere å få penger til å dra på konferanser

Av Julia Loge

Publisert 17. juni 2021 kl. 23:26

Det kan bli vanskeligere å dele ut stipender på grunn av kravet om åpen tilgang, frykter generalsekretær Arne Vestbø i forfatterforening.

– Veldig mange av de som holdes fram som de gode forskningsformidlerne i bokform, nesten samtlige har søkt eller fått penger fra Det faglitterære fond, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

NFFO deler ut stipender, blant annet til akademiske forfattere. Det kan være store prosjektstipender for å formidle forskning, eller mindre stipender til reiser og diverse.

Støtter formidling

Men NFFO er redd for at det kan bli vanskeligere å dele ut stipender i framtiden, på grunn av Plan S og kravet om åpen tilgang.

– Det skaper utfordringer for det kretsløpet som har sørget for mye bra litteratur. Det kan særlig være en utfordring for formidlingsbeinet som forskningen skal stå på, sier Vestbø.

Reisestipendene har vært relativt enkle å få, forklarer Vestbø. Har man gitt ut over 100 sider av noe som regnes som lisensiert åndsverk, er man kvalifisert og kan få penger som for eksempel kan brukes til å delta på en konferanse.

– Det er den kilden som for mange blir uoppnåelig, sier han.

Mindre kopiavgift

Problemet er nettopp det lille ordet «lisensiert». For en artikkel med åpen tilgang er ofte merket CC, som betyr Creative Commons. Da er den ikke lisensiert og inngår ikke i regnestykket når universiteter, kommuner og andre betaler kopiavgift til Kopinor. Akkurat hvor mye hver enkelt forfatter er kopiert er umulig å vite, men Kopinor betaler ut noe til enkeltforfattere og en større sum til Det faglitterære fond, som NFFO forvalter. Foreningen deler ut penger fra fondet gjennom sine stipender. Mer åpen tilgang betyr mindre kopiavgift, som betyr mindre penger i fondet, og fondet kan ikke betale ut mer enn de får inn. Det er den ene siden av regnestykket.

På den andre siden av regnestykket står søkerne. Igjen er ordet «lisensiert» et problem. Har man gitt ut forskningen med CC-lisens telles den ikke med når man samler sammen de 100 sidene utgivelser.

– Alle som genererer penger inn skal kunne søke om å få penger ut, men da må de gi ut på en måte som sørger for at fondet får penger inn. Det er problematisk med åpen tilgang, sier Vestbø.

Det vil si at forskere som publiserer i et av tidsskriftene som Forskningsrådet bedømmer som så viktig at de fullfinansierer åpen tilgang, som Tidsskrift for samfunnsforskning, så godkjennes ikke det i søknader om stipend fra Det faglitterære fond.

Les også: