Støre: – Han er til og med godt likt
LUKK

Oddmund Hoel er ny statsråd:

Støre: – Han er til og med godt likt

Av Lina Christensen, Signy Grape og Asle Olav Rønning

Publisert 23. januar 2024 kl. 08:57

Statsminister Jonas Gahr Støre utnevnte i dag Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) som ny forsknings- og høyere utdanningsminister etter Sandra Borch (Sp).

Oddmund Løkensgard Hoel tar over etter at Sandra Borch trakk seg fredag som forsknings- og høyere utdanningsminister etter avsløringer om en rekke tekstlikheter i masteroppgaven hennes.

Hoel (55) har vært statssekretær siden 2021, både for Borch og forgjenger Ola Borten Moe (Sp). Han er selv akademiker, og flere i sektoren har ønsket seg Hoel som statsråd. Før han ble statssekretær var han professor i historie ved Høgskulen på Vestlandet. Han har tidligere vært leder i Noregs Mållag og kommunestyrerepresentant for Sp i Luster kommune.

Med på laget får han Borchs vararepresentant på Stortinget, Ivar B. Prestbakmo, som statssekretær. Han har vært møtende vararepresentant på Stortinget for Sandra Borch mens hun var statsråd.

− Et godt valg

Sunniva Whittaker, leder i Universitets- og høgskolerådet. Foto: Jon Petter Thorsen Aptum

− Jeg synes dette er et veldig godt valg. Han kjenner sektoren godt siden han er en del av den selv, og det er betryggende, sier Sunniva Whittaker, leder i Universitets- og høgskolerådet og rektor ved Universitetet i Agder.

Hun peker på at Hoel kjenner de politiske prosessene i Kunnskapsdepartementet godt, og dermed sikrer kontinuitet. Det ble gjelder blant annet arbeidet med flere kommende stortingsmeldinger.

Whittaker gir Hoel et godt skussmål.

− Han er lyttende og mitt inntrykk er at han er godt likt i hele sektoren, sier hun til Forskerforum.

− Det virker også som om han har et godt samarbeid med embetsverket i Kunnskapsdepartementet, og betydningen av det skal man ikke kimse av, legger hun til.

Støre: – Han er til og med godt likt

Under statsministerens pressekonferanse i etterkant av utnevnelsen, beskrev Jonas Gahr Støre Hoel som en «kunnskapsrik, jordnær og raus person – og en god samtalepartner». Han trakk frem Hoels solide erfaring fra sektoren, også som historieprofessor.

– Det å få en professor i historie rundt bordet, det kommer også til å få stor betydning for andre fagfelt i regjering, sa Støre.

– Og han er til og med godt likt blant dem han skal styre. Det er fint, men det holder å være respektert, for det kommer nok noen tøffe beslutninger også, sa Støre med en humoristisk undertone.

Støre la vekt på at regjeringen er midt i flere store reformendringer av sektoren, og trakk blant annet frem arbeidet med å gjøre profesjonsutdanningene mer praktiske.

– Målet er at viktige utdanninger som lærer, sykepleier, ingeniører blir mer praktiske, målrettede mot arbeidsmarkedets behov og tilrettelagt for det samfunnet trenger. Dette står høyt på dagsordenen i regjeringen. Så det er et arbeid som statsråden vil ta tak i fra første dag.

Støre: Stoler på det Hoel har sagt

Flere medier har brukt de siste dagene på å sjekke avhandlingene til kjente politikere. NRK opplyser om at de ikke har funnet plagiat i doktorgradsavhandlingen som Hoel leverte i historie ved NTNU i 2009.

På spørsmål fra NRK under pressekonferansen avviste Støre at de selv har undersøkt Holes avhandling.

– Vi har ikke foretatt en egen språksjekk av avhandlingen hans. Jeg legger til grunn at den er i tråd med det han har sagt. Slik at vi er trygge på at han har den bakgrunnen han sier han har, sa Støre.

Glad for valget

Leder av Forskerforbundet, Guro Lind, er fornøyd med utnevnelsen av Hoel.

Leder Guro Lind i Forskerforbundet sier at hun er «veldig glad» for at det ble Hoel.

− Han har vist seg gjennom sin rolle som statssekretær å være veldig kompetent, sier Lind.

Hun sier at Hoel har vist seg å ha god evne til dialog med sektoren og slutter seg til beskrivelsen av nye statsråden som lyttende.

− Hva er deres forventninger til regjeringen og den nye statsråden?

− Det vi forventer er at regjeringen begynner å levere på løftene sine i Hurdalsplattformen. Da blir dette veldig bra, sier Lind.

Fra regjeringsplattformen peker hun særlig på økt grunnbevilgning til universiteter og høgskoler og tillitsreformen. Forskerforbundet vil ha mindre tidsbruk på rapportering og mer tid til forskning.

Lind ønsker også fortgang i å få ned bruken av midlertidig ansettelse av vitenskapelig ansatte.

− Vi har sett en positiv utvikling når det gjelder midlertidighet og det er viktig at vi fortsetter med god fart, sier hun.

Les også: