Unio går til streik i kommunesektoren
LUKK

Unio går til streik i kommunesektoren

Av Jørgen Svarstad

Publisert 27. mai 2021 kl. 08:02

Over 7000 ansatte ved skoler, barnehager og helseinstitusjoner tas ut i streik.

Meklingen mellom Unio og KS førte ikke fram, og Unio går dermed til streik i kommunene. .

– Skal folk få gode tjenester må kommunene klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker. Da måtte vi fått en klar reallønnsvekst og sett starten på et lønnsløft, sier forhandlingsleder for Unio kommune Steffen Handal i en pressemelding.

Forskerforbundet har relativt sett få medlemmer i kommunene – rundt 550 av i alt rundt 24 000 medlemmer. De jobber blant annet som saksbehandlere, antikvarer og bibliotekarer.

I alt blir over 7000 lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek er dermed i streik fra og med i dag. Streiken berører i første omgang 13 kommuner og 9 fylkeskommuner.

Etter flere timer med mekling på overtid kom de fleste partene kommet til enighet i mellomoppgjøret for kommunalt ansatte. Unio sa imidlertid sagt nei til forslaget.

– Lønnstilbudet som lå i skissen fra mekler var altfor dårlig, og avstanden mellom oss og KS var for stor. Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Les mer her: