Det kan bli streik ved universiteter og høyskoler. Her blir flest tatt ut.
Annonse
Annonse

Det kan bli streik ved universiteter og høyskoler. Her blir flest tatt ut.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 26. mai 2021

154 NTNU-ansatte blir tatt ut i streik hvis det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret i staten.

Hovedorganisasjonen Unio, som Forskerforbundet er en del av, klarte i april ikke å bli enige om den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret i staten. Partene møtes nå til mekling hos Riksmekleren. Fristen for å bli enige er midnatt natt til torsdag. Men torsdag formiddag pågår meklingen på overtid. Hvis de ikke blir enige, har Unio varslet at de tar ut 990 statsansatte i streik.

Unio har tidligere gått ut med hvilke virksomheter som blir rammet, men ikke hvor mange ved hver institusjon.

Annonse

Nå har de imidlertid laget en oversikt. Blant annet blir over 500 ansatte ved universiteter og høyskoler tatt ut ved en eventuell streik.

Slik blir streikeuttaket ved de ulike virksomhetene:

 • NTNU: 154 personer
 • Universitetet i Bergen: 100 personer
 • Universitetet i Oslo: 75 personer
 • Høgskolen på Vestlandet: 62 personer
 • Oslomet: 55 personer
 • Universitetet i Stavanger: 47 personer
 • Kunnskapsdepartementet: 39 personer
 • Utdanningsdirektoratet: 38 personer
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU): 7 personer
 • Meteorologisk institutt: 10 personer
 • Politihøyskolen: 10 personer

Unio er som kjent en sammenslutning 13 medlemsforbund, og det er ikke bare medlemmer i Forskerforbundet som blir tatt ut i streik. Blant annet blir mange politifolk i Politiets fellesforbund tatt ut. Her er de utenfor «kunnskapssektoren» som blir tatt ut ved en streik.

 • Politietaten: 364 personer
 • Skatteetaten: 13 personer
 • Statsforvalteren i Trøndelag: 10 personer
 • NAV Trøndelag: 6 personer

Unio understreker at tallene er ikke 100 prosent presise, for det er alltid noe opprydning frem mot første mulige streikedato.

Kan få konsekvenser for eksamen

Khrono har spurt flere av virksomhetene om hvordan en streik vil ramme dem.

 • Universitetet i Stavanger melder at det blir «betydelig redusert administrativ kapasitet, noe som vil føre til forsinkelser.»
 • Høgskulen på Vestlandet sier at en streik vil kunne få konsekvenser for eksamensavviklingen, og at det kan bli aktuelt å søke sentrale parter om dispensasjon for enkelte personer.
 • Streik ved Meteorologisk institutt kan føre til at værmeldingen på NRK kan falle ut.  

Nestleder i Unios konfliktberedskapsutvalg Andreas Christensen sier til Khrono at de primært ønsker å ramme arbeidsgiver.

– I universitets- og høgskolesektoren betyr det at lederstøtte i sentraladministrasjonene og ved fakultetene vil bli tatt ut i første omgang dersom det blir streik, sier Christensen.

Han forklarer at bibliotektjenester og forskningsstøttefunksjoner også vil rammes.

Christensen understreker at de ønsker å skjerme studentene.

– Studentene er en gruppe er vi ønsker å ramme minst mulig. De har hatt en tøff situasjon lenge nå. Derfor vil vi så langt det er mulig gjøre uttak som ikke går ut over studentene, sier han til avisen.

Les også: