Vil ha søknadene ut i verden
LUKK

Vil ha søknadene ut i verden

Av Silje Pileberg og Aksel Kjær Vidnes

Publisert 8. oktober 2014

Regjeringen foreslår å øke potten med midler som skal stimulere til deltakelse i EU-programmer.

Fakta
  • En ekspertgruppe ledet av Torbjørn Hægeland la 7. januar fram en rapport om nytt finansieringssystem for UH-sektoren.
  • Gruppen anbefaler Ã¥ innføre tre–fire-Ã¥rige utviklingsavtaler mellom departementet og hver enkelt institusjon.
  • Avtalene skal sette kvalitative mÃ¥l for kvalitet, samspill med samfunns- og næringsliv og utvikling av institusjonens profil.
  • Avtalene skal knyttes opp mot fem prosent av grunnbevilgningen.
  • Høringsfrist er 9. februar.

Regjeringen gir 700 millioner kroner til EUs forskningsprogram Horisont 2020. For å gjøre det mer attraktivt for norske institutter å søke, øker de potten til stimuleringstiltak.

– Et av våre hovedkrav var en økning til Stim-EU-midlene, som skal bidra til økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram. Der innfrir regjeringen med å gi 85 millioner kroner til Stim-EU. Disse midlene er ikke bensin, men olje som gjør at vi kan hente ut mer penger fra EU, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia til Forskerforum. Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Annonse

Har ikke råd til å søke 

Horisont 2020 er verdens største program for forskning og innovasjon, og finansieringsordningen dekker 60 til 70 prosent av prosjektkostnadene. I motsetning til institutter i andre land eller til norske universiteter og høgskoler, har ikke forskningsinstituttene en grunnbevilgning som dekker egenandelen. Dette gjør det mindre attraktivt å søke. Gjennom Stim-EU får forskningsinstituttene tildelt midler etter oppnådde resultater i rammeprogrammet. 

Mens det i 2014 brukes 55 millioner kroner på Stim-EU, foreslår altså regjeringen å øke denne potten til 85 millioner kroner i 2015. I tillegg foreslår de å styrke ordningen med nasjonale kontaktpunkter (NCP) med 10 millioner kroner og å bruke 20 millioner kroner på blant annet prosjektetableringsstøtte og posisjoneringsstøtte. Totalt utgjør potten for stimuleringstiltak 115 millioner kroner. 

Mener Norge bør få to prosent

Regjeringen har som mål at to prosent av midlene som blir lyst ut gjennom Horisont 2020, skal komme norske miljøer til gode. Det vil si at den norske deltakelsen må økes med rundt 60 prosent fra i dag. Innen 2018 vil Regjeringen øke midlene til ordninger som bidrar til deltakelse i Horisont 2020 med 400 millioner kroner.

– Da kan vi nå målet om at norske miljøer deltar for fullt i europeisk forskning, og Norge vil få avkastning på den investeringen vi gjør i EU-kontingenten, sier styreleder Lars Holden i Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA).