Ytringsfrihet: Fire av ti offentlige ansatte sier at toppledelsen setter grenser for hva de kan uttale seg om
LUKK

Ytringsfrihet: Fire av ti offentlige ansatte sier at toppledelsen setter grenser for hva de kan uttale seg om

Av Forskerforum

Publisert 29. desember 2021 kl. 00:56

– Undersøkelsen tyder på at arbeidstakeres ytringsfrihet er under press, og særlig for offentlig ansatte, sier forskningssjef i Fafo, Sissel C. Trygstad.

Fire av ti offentlig ansatte sier at de risikerer å bli møtt med uvilje fra sjefen hvis de kommer med kritiske spørsmål om forhold på jobben, ifølge en ny spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere som forskningsinstituttet Fafo har gjennomført.

Fakta
Om undersøkelsen:

Undersøkelse fra Fafo som er del av et større prosjekt «Ytringer og varsling sett fra et arbeidsgiverperspektiv» som ferdigstilles i 2022.

Fafos forskere er Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård.

Prosjektet er finansiert av Fritt Ord og er del av Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge.

Dette er en større andel enn i 2016, og større enn i privat sektor. Videre svarer fire av ti offentlig ansatte at toppledelsen setter grenser for hva de kan uttale seg om, av hensyn til virksomhetens omdømme.

Det skriver Fafo i en pressemelding.

Arbeidstakerne ble spurt hvor stort spillerom de bør ha til å ytre seg offentlig, og hvor stort spillerom de faktisk har. Sammenlignet med tidligere undersøkelser finner Fafo en negativ utvikling.

– Undersøkelsen tyder på at arbeidstakeres ytringsfrihet er under press, og særlig for offentlig ansatte. Våre funn viser hvor viktig det er at arbeidsgiverne legger til rette for et ytringsrom som er i tråd med Grunnloven. Kritiske ytringer bør i større grad tolkes som informasjon som kan utvikle arbeidsplassen i positiv retning, sier forskningssjef i Fafo, Sissel C. Trygstad.

Mest retningslinjer i offentlig sektor

Tidligere undersøkelser har vist at offentlig ansatte vurderer sine ytringsbetingelser som dårligere sammenliknet med arbeidstakere i privat sektor. Det er også i offentlig sektor at retningslinjer for hvem som kan uttale seg til journalister, hva man kan si offentlig og bruk av sosiale medier er mest utbredt.

Det er forskjeller i hvordan man vurderer hva slags spillerom man bør ha, og hva som er realiteten. Forskjellene mellom bør og har er mest markante blant ansatte i offentlig sektor.

Særlig stor er forskjellen når det gjelder spillerommet for å ytre seg offentlig om forhold på egen arbeidsplass:

  • 46 prosent mener at spillerommet bør være svært eller ganske stort.
  • 26 prosent svarer at de faktisk har svært eller ganske stort spillerom for å ytre seg offentlig om forhold på egen arbeidsplass.

Les også: