Curt Rice slutter som rektor ved NMBU i dag
LUKK

Curt Rice slutter som rektor ved NMBU i dag

Av Julia Loge og Lina Christensen

Publisert 20. april 2023 kl. 09:42

Uenighet mellom Rice og styret er årsaken til at han slutter.

Styret ved NMBU har kommet til enighet med rektor Curt Rice om at han slutter i stillingen som rektor fra og med 20. april. Han har vært rektor ved NMBU siden 2021 og ble tilsatt ved NMBU for å videreutvikle og styrke universitetets profil som bærekraftsuniversitet.

– Det har vært et privilegium å være rektor for alle de fantastiske studentene, og få lov til å lede så mange dyktige kolleger ved Norges fremste bærekraftuniversitet. NMBU har en faglig tyngde og en fagsammensetting som gir universitetet et unikt utgangspunkt for å bidra med ny kunnskap og muliggjøre en bærekraftig fremtid. Jeg har hatt et genuint engasjement for å løfte frem dette, både nasjonalt og internasjonalt, sier Curt Rice i en pressemelding fra NMBU.

– Samtidig har diskusjoner mellom styret og meg i den senere tid vist at vi er uenige om viktige prinsipielle valg for veien videre.

Styreleder: – Vi ser ulikt på viktige prinsipielle valg

– På vegne av styret vil jeg takke Curt Rice for innsatsen, sier styreleder Hanne Refsholt. – Curt har ledet NMBU gjennom en spennende strategiprosess i en viktig periode i institusjonens historie. Universitetet står godt rustet når vi nå går i gang med å finne en ny rektor.

Styreleder Hanne Refsholt utdyper overfor Forskerforum at det har vært uenigheter mellom styret og Rice knyttet til budsjettprosessen.

– Curt Rice og styret har hatt en uenighet som gjør at han slutter. Det handler blant annet om arbeidet med å beslutte overføringsoppgjøret mellom 2022 og 2023 og viktige prinsipielle valg videre. Det handler om prioriteringer av satsingsmidler, og prosessen for hvordan dette skal gjøres.

– Vi ser ulikt på viktige prinsipielle valg på vegen videre. Det er knyttet til prioritereringer og prosessen for å komme fram til disse prioriteringene, sier Refsholt.

– Hvorfor på dagen?

– Det har vært en prosess bak som har foregått over litt tid. Vi går ut med informasjonen dagen han slutter. Det har ikke vært ønskelig at noe slikt skulle skje midt i åremålet, men sånn ble det, sier Refsholt.

Stram økonomi skaper problemer

Overføringsoppgjøret har blitt behandlet av styret ved NMBU i flere runder. Bakgrunnen er den vanskelige økonomiske situasjonen ved universitetet. Høye strømpriser og andre ekstrautgifter skapte et behov for å finne 49,5 millioner kroner for å få 2022-økonomien til å gå opp. Rektor foreslo å hente 22 millioner kroner fra fakultetene og spare inn 15 millioner kroner ved å ikke ansette nye stipendiater.

Men å hente midler fra fakultetene er ikke lett. Vanligvis har fakultetene fått overført ubrukte midler fra ett år til et annet. Disse ubrukte midlene kan være frie midler, men de er som oftest bundet til kommende investeringer og utsatte planer.

Styret gikk derfor inn for å hente 8 millioner kroner fra fakultetene, og heller kutte i de sentrale satsningsmidlene. Da gikk rektor tilbake til styret og ba dem heller kutte 15 millioner fra fakultetene, og styret vedtok et kutt på 12,5 millioner kroner fra fakultetene.

– Den underliggende prinsipielle diskusjonen er i hvilken grad implementering av strategi skal skje gjennom sentralt uttenkte planer eller fakultetsmessige strategi og planer, kommenterer styremedlem Vincent Eisjink om økonomisaken.

Rice har fått kritikk fra fagforeningene, blant dem Forskerforbundet og NTL, for å undergrave deler av de demokratiske prosessene på universitetet.

– Som det går fram av nyhetsoppslag i dag har det vært uenighet mellom rektor og universitetsstyret om viktige veivalg. Da er det helt naturlig at universitetets øverste organ tar ansvar og rydder opp, både av hensyn til NMBUs virksomhet og Curt Rice. Vi ønsker Curt Rice lykke til videre, kommenterer Arve Heistad i Forskerforbundet ved NMBU.

Beholder rektorlønn

Curt Rice skal fortsatt jobbe for NMBU fram til juli 2024. Han skal forske og være tilknyttet et prosjekt ved NMBU Handelshøyskolen om etter- og videreutdanning.

Han beholder lønnen han har nå fram til juli 2024. Etter det går Rice inn i en etterlønnsperiode på 11 måneder, men etterlønnen er betraktelig lavere enn rektorlønnen.

–  Etterlønnen blir avkortet hvis han får andre inntekter i perioden, sier Refsholt.

Styret har vedtatt å konstituere professor ved Fakultet for biovitenskap Siri Fjellheim som rektor inntil ny rektor er ansatt. Hun var prorektor for forskning inntil 1. januar i år. Stillingen som rektor ved NMBU blir lyst ut i løpet av kort tid.

  • Les også: