Nesten 9 av 10 utenlandske søkere har forsvunnet fra NMBU
LUKK

Nesten 9 av 10 utenlandske søkere har forsvunnet fra NMBU

Av Julia Loge

Publisert 30. januar 2024 kl. 12:14

Studieavgiften merkes godt på søkertallene fra utlandet. Ved NMBU er nedgangen 86 prosent.

Høsten 2022 ble det vedtatt at studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits skal betale studieavgift for å studere i Norge. Vedtaket ble satt i verk allerede da studieåret startet i august 2023, men mange av de internasjonale studentene søker tidlig. Ved NMBU er søknadsfristen 1. desember, det vil si at de ikke fikk informasjon om dette før etter søknadsfristen.

Nå viser sakspapirer til NMBUs styremøte at høsten 2023 kom det halvparten så mange internasjonale studenter som før. Og for neste år kan det se ut til at nedgangen fortsetter.

Tidligere har man sett en lignende effekt ved NTNU, der 80 prosent færre masterstudenter fra tredjeland møtte opp ved NTNU høsten 2023.

Da søknadsfristen for disse studentene gikk ut 1. desember, hadde NMBU bare fått 407 søkere, sammenlignet med 2920 året før. Det er en nedgang på 86 prosent.

Studieavgiften skal dekke universitetets kostnader, og NMBU har i tillegg sett til hva det koster å ta sammenlignbare utdannelser i Sverige og Danmark. Avgiften ved NMBU varierer dermed fra 225 000 kroner til 80 000 kroner for ett studieår.

Statistikk fra Database for statistikk om høyere utdanning viser at tre av fem studenter fra land utenfor EØS og Sveits ble borte høsten 2023.

  • Les også: