Disse stiller til valg i Forskerforbundet
LUKK

Disse stiller til valg i Forskerforbundet

Av Julia Loge

Publisert 4. september 2018 kl. 15:38

Prisbelønt kreftforsker og erfaren tillitsvalgt på topp. Her er valgkomiteens forslag til ny ledelse i Forskerforbundet.

Torsdag kom Forskerforbundet med sin innstilling til ny leder og hovedstyre. At den prisbelønte kreftforskeren Guro Elisabeth Lind (41) er innstilt som leder, var en stor overraskelse. Forskerforums journalist Aksel Kjær Vidnes har kalt det et skup for Forskerforbundet. 

Nå er det opp til Forskerforbundets representantskap, som er Forskerforbundets høyeste organ,  å velge ny ledelse når de møtes 16.-17 oktober. Her er valgkomiteens forslag til ny ledelse:

Valgkomiteens forslag til ny leder

Guro Elisabeth Lind
Hovedstilling: Gruppeleder, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus
Bistilling: Professor II, Universitetet i Oslo
Fødselsår: 1977

 • utdannet molekylærbiolog
 • aktiv formidler og er blant annet å høre på radioprogram som Ekko og Abels tårn.
 • har ledet Forskerforbundets lokallag ved Radiumhospitalet
 • Andre verv: Kreftforeningens vitenskapelige råd, Forskningsutvalget ved Oslo universitetssykehus, regionstillitsvalgt for Forskerforbundet i daværende Akademikergruppen i Helse Sør, leder Akademiet for yngre forskere.

Les også:

Valgkomiteens forslag til ny nestleder

Kristin Dæhli
Stillingstittel: Tillitsvalgt på heltid i Forskerforbundet ved NTNU
Arbeidssted: NTNU
Fødselsår: 1954

 • Hovedfag i sosiologi.
 • Ansatt ved NTNU siden 1986, nå HR-sjef ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, men er tillitsvalgt på heltid.
 • har hatt verv i Forskerforbundet siden 1986, blant annet som første hovedtillitsvalgte i Forskerforbundet ved NTNU, forhandlingsleder, to perioder i hovedstyret og to perioder som desisor.
 • Tidligere verv: NTNUs kollegie, kollegieråd og styre.

Representantskapet må først ta stilling til om de ønsker direktevalg på nestleder, eller om hovedstyret fortsatt skal organisere dette selv.

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer

Gjenvalg: Ellen Karoline Dahl
Stillingstittel: Studieleder i pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi, ledelse i utdanningssektoren
Arbeidssted: UiT – Norges arktiske universitet
Fødselsår: 1961

 • utdannet allmennlærer og audiopedagog, med hovedfag i spesialpedagogikk.
 • har jobbet i organisasjonsavdelingen i Forskerforbundet.
 • ni års erfarings om hovedtillitsvalgt ved UiT, streikeleder i 2012, medlem av Forskerforbundets hovedstyre, medlem av forhandlingsutvalget i Unio stat.

Ny: Sebastian Eiter
Stillingstittel: Forsker
Arbeidssted: NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)
Fødselsår: 1973

 • doktorgrad i geografi
 • Tidligere leder av Forskerforbundets lokallagsstyre ved Norsk
  institutt for skog og landskap, og ansattvalgt styremedlem ved NIBIO.

Gjenvalg: Brita Haugum
Stillingstittel: Foretakstillitsvalgt / Autorisert klinisk ernæringsfysiolog og seniorrådgiver
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus (Ahus helseforetak) og Helsedirektoratet
Fødselsår: 1974

 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • hovedtillitsvalgt/lokallagsleder ved Ahus siden 1999, ulike verv i Kliniske ernæringsfysiologers forening.

Gjenvalg: Kristin Ran Choi Hinna
Stillingstittel: Instituttleder / Førstelektor / Leder Forskerforbundets forening for lærerutdanning
Arbeidssted: Høgskulen på Vestlandet
Fødselsår: 1961

 • har jobbet i høgskolesystemet siden 1992
 • Utdannet cand.scient. i matematikkdidaktikk (1996) og ble førstelektor høsten 2014.
 • Ulike verv i Forskerforbundet, bla. styreverv i fagpolitiske foreninger, klubbleder, hovedtillitsvalgt og er nå leder av Forskerforbundets forening for lærerutdanning (FFL).

Gjenvalg: Steinar Vagstad
Stillingstittel: Professor / Hovedtillitsvalgt og lokallagsleder
Arbeidssted: Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen
Fødselsår: 1963

 • utdannet samfunnsøkonom
 • Arbeidet ved UiB siden 1990
 • Utredet finansiering av UH-sektor i Vagstad-utvalget og Duckert-utvalget.
 • Ulike verv i Forskerforbundet siden 2012, som tillitsvalgt, lokallagsleder og hovedtillitsvalgt ved UiB, samt hovedstyret og medlem av forhandlingsutvalget i Unio stat.

Valgkomiteens forslag til varamedlemmer

1. varamedlem Lena Marie Kjøbli
Stillingstittel: Miljøkoordinator / Lokallagsleder
Arbeidssted: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fødselsår: 1970

2. varamedlem Berit Bratholm
Stillingstittel: Førstelektor / Hovedtillitsvalgt
Arbeidssted: Universitetet i Sørøst-Norge
Fødselsår: 1955

3. varamedlem Brynjar Kulset
Stillingstittel: Seniorrådgiver / Hovedtillitsvalgt og lokallagsleder
Arbeidssted: Nasjonalbiblioteket
Fødselsår: 1957

Les også: