– Hun tok oss med storm. Vi ble nesten litt overveldet
LUKK

– Hun tok oss med storm. Vi ble nesten litt overveldet

Av Jørgen Svarstad

Publisert 4. september 2018 kl. 10:47

Guro Lind (41) er innstilt som ny leder av Forskerforbundet. – Vi følte at vi fikk både ett og to kinderegg, sier leder av valgkomiteen Ove Kvammen.

Guro Elisabeth Lind, som er kreftforsker ved Oslo universitetssykehus og professor II ved Universitetet i Oslo (UiO), ligger godt an til å bli ny leder av Forskerforbundet.

Den unge forskeren har en svært solid CV. Ved Oslo Universitetssykehus leder hun en forskningsgruppe som har vært en del av et senter for fremragende forskning.

Hun har vært leder for Akademiet for yngre forskere. På syvende året leder hun et kurs i avansert kreftbiologi for master– og PhD-studenter ved UiO.

Hun har mottatt flere forskningspriser og hatt flere sentrale verv. Under Radiumhospitalets overgang til helseforetak, var hun leder for Forskerforbundets lokallag.

Nå har valgkomiteen foreslått henne som ny leder av Forskerforbundet fra 2019 til 2021.

– Jeg må kunne si at hun tok oss med storm. Vi var nesten litt overveldet. Hun var relativt ung. Likevel hadde hun denne tunge faglige bakgrunnen, sier leder av valgkomiteen Ove Kvammen om intervjuene de hadde med henne.

Trekker frem Guro Linds ledererfaring

Kvammen forteller at hun vekket hans oppmerksomhet da hun holdt et innlegg på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar i fjor. Temaet var «kampen om talentene». Det var valgkomiteen som tok kontakt med henne og spurte om hun kunne tenke seg å stille. På det meste hadde de fire kandidater til vurdering. Det var to intervjurunder.

Kvammen trekker frem både hennes faglige tyngde, ledererfaring, samt erfaring fra politisk påvirkningsarbeid fra Akademiet for yngre forskere.

–  Vi følte at vi fikk både ett og to kinderegg. Vi ble veldig begeistret, sier han.

Det er Forskerforbundets representantskap som velger leder når de møtes møtes 16.-17 oktober i år. Dette er fagforeningens høyeste organ. Valgkomiteen har bare én lederkandidat.

Første kvinnelige leder siden 1984

Hvis hun blir valgt, blir Guro Elisabeht Lind første kvinnelige leder av Forskerforbundet på 35 år. Flere har kritisert Forskerforbundet for mannsdominansen blant lederne. Nå foreslår valgkomiteen også en kvinnelig nestleder i den erfarne tillitsvalgte Kristin Dæhli fra NTNU.

–  Det var kanskje en forventning om en kvinnelig leder nå, uten at det var avgjørende for oss. Tidlig i prosessen var det en diskusjon hos oss om at det kanskje var på tide med en kvinne. Vi var på jakt etter den beste kandidaten. At ble en kvinne, var ingen ulempe i denne settingen. Men hun ble ikke valgt fordi hun er kvinne, sier Kvammen.

– Kunne dere innstilt en mann denne gangen også?

– Ja, det mener jeg. Jeg mener at valgkomiteen alltid må finne den best egnede kandidaten, uavhengig av kjønn og sektortilhørighet.

I snart 14 år har Forskerforbundet hatt ledere uten tidligere erfaring fra fagforeningsarbeid.

– Guro Lund har begrenset fagforeningserfaring. Er det en ulempe?

– Jeg synes ikke det. Guro har noe erfaring som lokallagsleder ved Radiumhospitalet. Sånn sett er hun bedre rustet enn de to forrige lederne i Forskerforbundet, som kom inn uten fagforeningsbakgrunn, sier Kvammen.

– Det er et stykke fra  å være lokallagsleder til å sitte i sentrale lønnsforhandlinger med staten?

– Jeg tenker at Guros erfaring med politisk påvirkningsarbeid, som hun har fått gjennom Akademiet for yngre forskere, veier veldig tungt. Det er en viktig del av lederens arbeidshverdag. Selv om hun ikke har den tillitsmannsbakgrunnen, virker det som hun har en voldsom arbeidskapasitet, sier Kvammen.

Han trekker også frem at hun klarer å få folk med seg og at hun evner å uttrykke seg klart.

Kristin Dæhli foreslått som nestleder

Det er første gang valgkomiteen foreslår en nestleder, altså Kristin Dæhli. Vanligvis er det hovedstyret som selv velger nestlederen. På representantskapsmøtet skal Forskerforbundet også ta stilling til hvorvidt nestlederen også skal velges av representantskapet.

Hovedstyret velges også av Forskerforbundets representantskap, og Forskerforbundets leder er leder av hovedstyret.

Den foreslåtte nestlederen Kristin Dæhli har hatt verv i Forskerforbundet siden 1986. Tanken er at lederen og nestlederen skal utfylle hverandre.

– Kristin kjenner organisasjonen ut og inn. Vi tenker at hun kan komplettere Guro, som har relativt begrenset erfaring som tillitsvalgt og ikke like god kunnskap om organisasjonen. Vi mener alle forutsetninger er tilstede for et sterkt lederteam, sier Kvammen.

Les også: