Fagforeningene til kamp for rektor som styreleder

Av Julia Loge

Publisert 14. februar 2020

Både LO og Forskerforbundet er imot lovforslaget om å avskaffe rektor som styreleder.

I forslaget til ny universitets- og høyskolelov, som ble lagt fram torsdag, foreslår et flertall at de universitetene og høyskolene som fortsatt har valgt rektor skal få en ekstern styreleder oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Et midretall på to ønsker å beholde dagens ordning, der institusjonene selv kan velge om de vil ha ansatt rektor og ekstern styreleder eller valgt rektor som også er styrets leder.

Støtter mindretallet

Forskerforbundets leder Guro E. Lind mener forslaget er negativt for universitetsdemokratiet og må forkastes.

– Dette forslaget savner en god begrunnelse. Det svekker universitetenes autonomi, og vil ikke gjøre dem bedre i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag, sier Lind i en pressemelding torsdag.

Også LO rykker ut med avvisning.

– LO støtter mindretallet og vil at rektor være styrets leder. Det vil sikre faglig ledelse i styringen av universitetene og høyskolene, og sikrer en styreleder med grunnleggende innsikt i universitets- og høyskolesektorens egenart og legitimitet fra de ansatte og studentene ved institusjonen, skriver LOs 1. sekretær Julie Lødrup i en pressemelding fredag.

NTL og Forskerforbundet er de største fagforeningene ved mange universiteter og høyskoler.

Varsler kamp

– Vi skal mobilisere denne gangen også, og vi skal kjempe for å beholde valgt rektor som styreleder, sier nestleder i NTL og tildligere UiO-tillitsvalgt Ellen Dalen.

Også Forskerforbundet varsler kamp mot lovforslaget

– Jeg håper sektoren står samlet mot forslaget, og at Stortinget ikke vedtar det, sier Lind.

  • Les mer: