Forsvarer utkastingstruet forsker
LUKK

Forsvarer utkastingstruet forsker

Av Forskerforum

Publisert 20. mars 2014 kl. 09:47

Men PST står på sitt: den iranske doktorgradsstipendiaten ved NTNU skal kastes ut av Norge.

forsvarer-utkastingstruet-forsker


Stipendiaten Mahdi Ghane har fått avslag på søknaden om opphold i Norge. Foto: Solveig Mikkelsen/Universitetsavisa

Fakta
  • Norske registerdata på individnivå frå til dømes NAV, Skatteetaten og departementa er av stor verdi for forskarar.
  • Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har ansvaret for å administrere og levere ut data etter bestilling frå forskarane.
  • Datamaterialet er gratis, men ein må betale for arbeidet med å levere dei ut. Nyleg auka SSB prisane på slike oppdrag kraftig.
 

Fagforeningen Tekna vil nå ta opp saken til stipendiaten Mahdi Ghane som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om opphold i Norge, skriver Universitetsavisa. Ghane ble tilbudt stilling som stipendiat på NTNU innenfor et forskningsprosjekt om vindturbiner til havs ved Senter for skip- og havkonstruksjoner. På grunn av frykt for kunnskapsoverføring til det iranske regimet, har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) satt restriksjoner på visse fagområder.

Annonse

Virker tilfeldig

– Slik det er nå, virker det enten tilfeldig eller altfor strengt hvem som kan komme hit fra Iran eller ikke, sier leder av Teknas lokallag Bjørn Skallerud til Universitetsavisa.

Fagområdene som PST mener kan bli misbrukt militært av Iran er elektronikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, fysikk, matematikk, romfartsteknologi, bygg og anlegg, materialteknologi, metallurgi, mekatronikk, veterinærstudium, olje og gass.

Skallerud mener det er de lokale instituttene og fagmiljøene ved NTNU som kan vurdere hvordan forskningen kan brukes, eller misbrukes. Hvis en professor utlyser et stipend, der temaet åpenbart er relevant for militær forskning, kan han eller hun håndtere dette profesjonelt, mener han.

– Professoren vil fint kunne vurdere anvendelsesområdet og si nei til iranere hvis forskningen kan misbrukes militært, sier han.

Han understreker samtidig at han ikke vet hva PST og UDI gjør for å sjekke bakgrunnen til de iranske søkerne. Hvis de oppdager at en iraner er tilknyttet et tvilsomt miljø, mener han det blir snakk om noe annet. Det er PSTs jobb.

– Universitetene må hindre misbruk

PST mener utdannings- og forskningsinstitusjonene har en viktig rolle og et ansvar overfor sensitiv kunnskap.

– Det er viktig at universitetene og høyskolene tar en diskusjon om dette. De skal forhindre at iranere de har lært opp i Norge misbruker kunnskapen militært i Iran, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST til Universitetsavisa.

Alle søkere fra Iran blir vurdert av PST, som anbefaler overfor UDI om søkeren bør få opphold i Norge eller ikke. Men det er UDI som til slutt avgjør om søkerne bør få avslag eller ikke.

Ifølge Martin Bernsen ser PST på to ting når de vurderer iranske søkere. Søker de seg til utdanning innenfor høyere nivå og til et teknisk fagområde, øker sjansen for at søkerne får avslag. Både mastergrad og ph.d. faller inn under høyere utdanning.

De fleste blir godkjent

– Dette har vi jobbet med i årevis. Vi oppsøker bedrifter hele tida, og har sikkert hatt tusen ulike tilfeller. Det er klart at kunnskapen kan brukes til for eksempel vindmøller eller noe som er helt ufarlig, men den samme kunnskapen kan også brukes for å utvikle et våpenprogram, sier Bernsen.

Han sier at PST foretar vurderingene med kunnskap andre ikke har. De har også erfaringer med hvordan iranere opererer i Norge. Han understreker samtidig at de fleste søkerne blir godkjent, og at PST anbefaler avslag for et mindretall. Han avviser at Norge har blitt strengere mot iranske stipendiater i det siste.

– Vi har drevet med dette arbeidet lenge. Det er ikke noe nytt. Den eneste forskjellen er at UDI og PST har et tettere samarbeid. De er strengere i andre europeiske land. Der blir iranerne stoppet før de kommer inn i landet.