Fortsetter alene, enn så lenge

Av Siri Lindstad

Publisert 24. juni 2015

- Om du bor på Vestlandet, vet du at verden ikke stopper ved kysten, sier rektor ved Høgskolen Stord/Haugesund. Nå tar de en tenkepause etter fusjonshavariet med Universitetet i Stavanger.

fortsetter-alene--enn-s--lenge


– Kommunene og helseforetakene får ikke nok sykepleiere om man ikke utdanner dem både i Stavanger, Haugesund og Stord, mener rektor ved HSH. Her er noen av Haugalandets ferske sykepleiere. Foto: Siri Lindstad.

fortsetter-alene--enn-s--lenge


– Det er mye bra i Strukturmeldingen, men jeg savner det regionale perspektivet, sier Liv Reidun Grimstvedt, rektor ved Høgskolen Stord/Haugesund. Foto: Siri Lindstad

Fakta
  • Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det viktigste samarbeidsorganet for norske universiteter og høyskoler.
  • Styret består av rektorer og direktører ved landets universiteter og høyskoler, samt representanter fra Norsk studentorganisasjon.

Det er den nestsiste fredagen i juni. Det er fortsatt to dager før det avgjørende styremøtet. 80 nyutdannete sykepleiere, de aller fleste bunadskledte, er på vei inn til utdelingen av vitnemål. I tre år har de vært studenter ved Høgskolen Stord/Haugesund, en institusjon som kan være historie om styret ved Universitetet i Stavanger stemmer ja til fusjon på møtet søndag.

– Vi har et enstemmig vedtak her fra HSH om å gå i fusjonssamtaler med UiS, forteller rektor Liv Reidun Grimstvedt.

– Allerede i 2011, da vi jobbet fram den strategiske planen for 2012-2016, åpnet vi opp for eventuelle fusjoner med en eller flere andre institusjoner, for slik å stå sterkere sammen her på Vestlandet.

Kanskje aner det henne allerede denne fredagen hvor det bærer. I så fall skjuler hun det godt.

I enden av to fylker

Høgskolen Stord/Haugesund ble opprettet i 1994 da Statens sikkerhetshøgskole, Haugesund sykepleierhøgskole, Stord lærarhøgskule og Stord sjukepleiarhøgskule ble slått sammen. Hovedsetet er på Stord, men med campus også i Haugesund. Det går egne HSH-biler mellom de to studiestedene. Ca annenhver dag sjekker rektor, som selv er bosatt i Haugesund, appen som forteller hvilke biler som har ledige plasser og booker seg inn på kjøring nordover til Stord.

– Vi ligger i enden av to fylker, og kunne gått både nordover og sørover i fusjonssamtalene. Men vi måtte bestemme oss for en retning. Det vi egentlig ønsket oss, var en konsortium for Vestlandet (en sammenslutning der alle deltakerne beholder sin legale autonomi, jour. anm). Men da vi la fram denne modellen for statsråden i september i fjor, var tilbakemeldingen at dette blir det jo ikke færre institusjoner av, noe som var målet med hele strukturdebatten. Derfor ba styret meg om å starte diskusjonen med rektor ved UiS, forteller Grimstvedt.

Hun ser mye positivt i Strukturmeldingen, som ligger til grunn for all fusjonsaktiviteten i landet for tiden.

– Jeg tror at vi har et stort potensiale her i Norge til å jobbe fram fremragende miljøer gjennom å samarbeide. Jeg savner imidlertid det regionale perspektivet. Man sier at alle skal fusjonere, samtidig som man skal ha studiesteder over hele landet. Hva mener de egentlig med det? Hva mener statsråden at oppdraget skal være?

Ordfører vil se nordover

Det er sykepleierutdanning også i Stavanger, og altså på Stord i tillegg til i Haugesund.

– Vi leverer kompetanse til den samme helseregionen, HelseVest.  Jeg tror imidlertid ikke at kommunene og helseforetakene får nok sykepleiere om man ikke utdanner dem på alle de tre stedene. For undersøkelser viser at de nyutdannede blir værende der de er utdannet. Skal kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland sikres rekruttering, er det derfor viktig at studiestedene opprettholdes. Nå fikk Kværner Stord nettopp kontrakt på hele overbygningen på Johan Sverdrup-plattformen. Skal de lykkes med den jobben, er de avhengige av å ha en solid region rundt seg, med god kvalitet i helse, skole osv.

Så ja, det er bruk for alle de 80 som denne fredagen står og tar imot vitnemål på at de er ferdig utdannete sykepleiere.  Det kan ordføreren i Haugesund, Petter Steen jr. fra Høyre, forsikre om når han gratulerer de nye sykepleierne under seremonien i det store auditoriet. Han er selv både sønn og svigersønn av en sykepleier, og moren underviste i sin tid på sykepleierutdanningen i Haugesund.

Men en fusjon med UiS er han helt mot.

– Vi ønsker oss først og fremst en selvstendig høyskole. Personlig hadde jeg heller ønsket meg det store forskningstunge Universitetet i Bergen som et nav, med de andre vestlandsinstitusjonene knyttet opp mot UiB. Erfaringen vår med fusjoner er at det begynner så bra, og så etter en stund havner alt sør for fjorden. Hadde man derimot orientert seg mot UiB, hadde man fått en klarere arbeidsdeling og samtidig bedre interaksjon.

– Utfyller hverandre

Grimstvedt har imidlertid mange gode grunner til at UiS er en naturlig fusjonspartner.

– Universitetet i Stavanger har både de samme utdanningene som oss,  de har andre utdanninger som kan være med og styrke våre fagfelt, og vi har utdanninger som kan styrke deres fagfelt. De har god kompetanse på for eksempel risikostyring, mens vi har landets eneste utdanning innen branningeniør. Sammen vil vi kunne bygge et komplett miljø for forskning og utdanning innen sikkerhet.

Uka før kom nyheten om at Nokut nå hadde godkjent systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved HSH. I rapporten gir den sakkyndige komiteen skolen honnør for å ha arbeidet "systematisk og målrettet" med å få utdanningen forskningsbasert.

– Det skal være forskningsaktivitet knyttet til alle utdanningene våre, og dette prinsippet er styrende for hvilke utdanninger vi setter i gang. All forskning er organisert i programområder, og alle våre 15 stipendiatstillinger finansiert over statsbudsjettet er knyttet til disse programområdene. Ellers tildeles lite forskningstid uten videre. Forskningstiden knyttes opp forskningsprogrammene og etter søknad. Så er vi vel også en av de høyskolene som henter mest NRF-midler pr. fagstilling. Vi har for øvrig et gaveprofessorat fra maritim næring her i Haugesund, og dessuten en rekke internasjonale professor 2-ere knyttet til oss, slik at vi er sikret et fagmiljø over grensene. Når du bor på Vestlandet, vet du at verden ikke stopper ved kysten. Du ser hele horisonten.

Denne fredagen er det fire universitets- og høyskolefusjoner som vedtas i statsråd. Alle hadde trodd det skulle være fem. Men noen dager før har styret ved UiS vært delt i spørsmålet om fusjon med HSH, og derfor har det blitt innkalt til nytt styremøte søndag.

Der blir det endelig klart at det ikke blir noen fusjon.

Skuffet rektor

Noen dager senere er en skuffet Liv Reidun Grimstvedt på vei inn til styremøte ved HSH. UiS har sendt ut en pressemelding der de skriver at "styret (ved UiS, journ.anm.) innser at HSH ikke i tilstrekkelig grad ønsker sammenslåing med UiS". For HSH har ønsket en diskusjon om navnet på det nye universitetet, noe UiS har avvist. Samtidig har HSH avvist premissene om at alle strategiske lederfunksjoner skulle sitte i Stavanger.

– Å samle alle dekaner og stabs- og fakultetsdirektører i Stavanger tror vi ikke ville ha skapt levende campuser i Haugesund og Stord. Men vi synes det er leit at vi ikke kom i mål, sier Liv Reidun Grimstvedt.

Hvorvidt HSH nå i stedet kommer til å innlede fusjonssamtaler med andre institusjoner, vil hun foreløpig ikke si noe om.

– Nå må vi først og fremst lyse ut alle dekanstillingene hos oss, gjennomføre valg til nytt høyskolestyre og ta diskusjonen om hvorvidt vi fortsatt skal ha valgt rektor eller om vi skal gå for tilsatt. Alt dette ble satt på vent mens vi hadde fusjonssamtalene med UiS.

Og i august er det nye kull med sykepleierstudenter som skal tas imot ved Høgskolen Stord/Haugesund.