Årslønnen steg med 3,5 prosent i snitt. Men offentlig forvaltning henger etter.
LUKK
Annonse
Annonse

Årslønnen steg med 3,5 prosent i snitt. Men offentlig forvaltning henger etter.

Av Forskerforum

Publisert 10. februar 2022 kl. 14:17

– Tallene viser hvorfor det nå trengs en høyere ramme og et lønnsløft i offentlig sektor i år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Torsdag presenterte Statistisk Sentralbyrå (SSB) nye tall som viser en årslønnsvekst på 3,5 prosent i Norge i 2021. Dette var høyere enn i 2020, da var årslønnsveksten på 3,1 prosent.

Hovedsammenslutningen Unio, som Forskerforbundet er en del av, er imidlertid ikke fornøyde.

Årslønnsveksten for offentlig forvaltning ligger nemlig en god del lavere enn dette, den er beregnet til 2,7 prosent. Ansatte ved statlige universiteter og høyskoler er i denne kategorien.

Hvis man holder offentlig forvaltning utenfor, var lønnsveksten i 2021 på 3,9 prosent.

 – Dette viser at offentlig sektor for andre år på rad har kommet svært dårlig ut, og at det derfor trengs en høyere ramme og et lønnsløft for offentlig sektor i år, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en pressemelding.

Undervisning: Vekst på 2,2 prosent

– Tallene viser hvorfor det nå trengs en høyere ramme og et lønnsløft i offentlig sektor i år. Det må til for at etterslepet i offentlig sektor skal tas igjen. Det at offentlig sektor taper kampen om arbeidskraften fører til at en ikke klarer å beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft, sier hun videre.

SSB fordeler tallene etter både sektor og næring. Veksten innen næringen undervisning, der for eksempel lærere og vitenskapelige ansatte ved universiteter hører til, var på 2,2 prosent.

At årslønnen i 2021 vokste såpass mye må ses i sammenheng med de til dels kraftige omveltningene i arbeidsmarkedet i etterkant av pandemiutbruddet i 2020 og det høye nivået på etterspørselen etter arbeidskraft fra i fjor sommer, skriver SSB.

Økte utbetalinger av bonus bidro også til å trekke opp årslønnsveksten.

Les også: