Her er de mest fornøyde studentene
LUKK
Annonse
Annonse

Her er de mest fornøyde studentene

Av Julia Loge

Publisert 5. februar 2018 kl. 08:00

For femte gang har studenter over hele landet evaluert sitt studieprogram. Sjekk resultatene for ditt studiested her.

Nesten 31.000 studenter har svart på Nokuts (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) årlige spørreundersøkelse om studiestedet sitt.

– Norske studenter er fornøyde! oppsummerer Nokut i Studiebarometeret 2017.

Studentene har gradert studiet sitt fra 1 til 5, og de aller fleste ligger høyt i denne skalaen. Det nasjonale snittet er 4,1.

Totalt svarte 75 prosent av studentene at de er tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet. Det er en liten nedgang fra 2016, da 77 prosent det samme. Bare åtte prosent av studenteneer lite eller ikke tilfreds med studiene sine, viser tallene som ble lagt fram mandag.

Politihøgskolen og Arkitektur- og designhøyskolen ligger øverst, i år som tidligere år.

Datatrøbbel kan ha gitt lavere score

For de fleste studiestedene er det små endringer, men Idrettshøyskolen har klatret oppover, mens Høgskulen i Volda har falt til nederste plassering. Rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda forteller om stor møtevirksomhet etter at tallene ble kjent for dem før årsskiftet.

Han mener at en overordnet forklaring kan finnes i de svake resultatene høyskolens IKT-systemer fikk.

– Da studentene skulle svare, hadde det akkurat kommet nye nettsider og Canvas hadde overtatt for Fronter. Da er det ikke rart over at mange studenter har vært frustrerte over at ting ikke var på sin faste plass. Innkjøringsproblemene er nok ikke hele forklaringen, men trolig en viktig del, sier rektoren til Forskerforum.

Han er også urolig for om høstens studentrekord, der høyskolen for første gang tok inn over 4000 studenter, kan ha gitt negative utslag.

– Har vi tatt inn flere studenter enn vi rekker over og har vi for mange studenter per ansatt? spør han.

Roppen forteller at rundt halvparten av skolens studieprogram ligger over det nasjonale snittet. Han håper det samlede snittet for 2018-tallene blir som 2016-tallene var.

– Vi har tatt studiebarometeret alvorlig og det kommer vi til å gjøre nå også, når vi skal tolke hva som har skjedd, sier han.

De 12 minste utdanningene, som har under 100 studenter hver, er tatt ut av tabellen.

Fornøyde med undervisningen – men ønsker mer tilbakemelding
Nokut har også spurt studentene hvor fornøyde de er med en rekke enkeltfaktorer. Over halvparten er tilfreds eller svært tilfreds med de ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende, og 69 prosent er fornøyde med hvordan undervisningen dekker pensum. Til gjengjeld er bare 42 prosent fornøyde med antall tilbakemeldinger de får fra de ansatte på arbeidet sitt.

Studentene i utdanningstypene politi, fysikk, kunst og historisk-filosofiske fag er mest tilfredse med undervisning og veiledning, mens studentene i på medisin, samfunnsøkonomi, psykologi og sykepleie er minst tilfredse, ifølge årets undersøkelse.

Lite inspirerende lærerstudier
1 av 3 studenter svarer at de i svært stor grad er motivert for studieinnsats, men bare 13 prosent svarer at de i stor grad møter godt forberedt til undervisningen.

Det er også stor variasjon i hvor inspirerende studentene synes at studiet er for egen innsats. Studenter innenfor fysikk og politi scorer høyest. De som gir de laveste vurderingene er alle lærerstudenter, på programmene 5-årig grunnskolelærer, grunnskolelærer og lektorutdanning.

Kritiske til muligheter for medvirkning
Det punktet som får aller lavest resultat av alle, er studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet. På skalaen fra 1 til 5 er dette det eneste alternativet som i snitt får 3,0. 30 prosent av studentene har vurdert denne delen av studentdemokratiet til enten ikke tilfreds eller svært lite tilfreds.

Det samme gjelder hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp.

  • Les mer: