Langelands tidligere sjef: – Jeg så ingen evne eller vilje til endring
LUKK
Annonse
Annonse

Langelands tidligere sjef: – Jeg så ingen evne eller vilje til endring

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. desember 2018 kl. 14:17

– Jeg ble usikker på om Langeland forsto alvoret i situasjonen, sa instituttleder Odd Magne Bakke i retten.

Instituttleder Odd Magne Bakke ved  Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger gikk systematisk gjennom alle møtene han hadde hatt med Langeland om hans oppførsel siden 2015.

– Noe av dilemmaet med alle samtalene vi har hatt i denne saken, er at han sier han beklager, at det ikke skal gjenta seg og at han skal endre seg. Men det skjer ingen endring i adferden, sa Langelands tidligere sjef.

Annonse

– Da blir jeg også noe usikker på om han virkelig har forstått alvoret. Man kan ha en slags formening av at han ikke i tilstrekkelig grad har hatt selvinnsikt til å se hvilke konsekvenser hans handlinger og ord har på arbeidsmiljøet og andre mennesker.

Den første møtet var i forbindelse med at Langeland kom med harde utfall mot sin tidligere dekan  på Facebook.

Det var et møte i 2016 som blant annet handlet om at han hadde skrevet nedsettende om pedagoger og pakistanere på Facebook.

Januar 2017 var det et møte der Langelands oppførsel på en forskningskonferanse i Berlin, der han ifølge fagkoordinatoren «knapt var edru»og hans tirade mot samfunnsdebattant Linda Noor på Facebook var tema. Han hadde da allerede fått to tjenstlige tilrettevisninger, og ble varslet om at det kunne komme en strengere reaksjon neste gang. Og Bakke innkalte  til samtale etter instituttets reise til Krakow, der Langeland også drakk mye, var ubehagelig overfor kolleger og der han var for beruset til å komme med på flyet tilbake.

– Jeg sa på nytt at han har en mulighet til å komme på rett kurs ved å ta imot tilbud fra bedriftshelsetjenesten. Tilliten blir jo gradvis dårligere etter hvert som flere episoder skjer. Men på dette stadiet vurderte jeg fortsatt at det kunne være en mulighet til at Langeland kunne få den hjelpen han trengte, og dermed bli værende som professor, sa Bakke.

De fleste hendelsene hadde skjedd mens Langeland var påvirket av alkohol. Langeland har selv erkjent at han har slitt med et alkoholproblem.

– Tilliten blir gradvis dårligere

30. juni 2017 fikk Langeland en skriftlig advarsel fra instituttlederen. Og i juli kom mediestormen der de grove meldingene som Langeland hadde sendt ble offentliggjort.

Langeland og arbeidsgiver inngikk avtale som innebar at han studieåret 2017/2018 ble tatt ut av undervisning, fikk møteplikt på kontoret og at han skulle motta rusbehandling. Det var  universitetet som krevde at han inngikk en rusoppfølgingsavtale.

– På dette tidspunktet mente jeg at avskjed ville være å reagere for hardt, sa Bakke.

– Formålet med avtalen var at skulle kunne komme til rette, kunne fungere, at tilliten hans skulle bygges opp og å unngå fremtidige episoder, sa han.

Avviser at han la ut felle for Langeland

Langeland har selv uttalt at rusavtalen var en felle universitetet la ut for ham for å få han avskjediget.

– Det tar jeg avstand fra. Vi har i samtaler gitt han om hvordan endre livsførsel, har fulgt han opp underveis når han sto i stormen i mediesaken. Jeg mener at vi strukket oss ganske langt for å hjelpe Langeland å komme inn på en annen kurs. Med hele den historien, hvorfor skulle vi legge en felle for Langeland?

– Og en slik argumentasjon viser at en ikke har forstått intensjonen med avtalen, at den skulle være en hjelp til å endre kurs, fortsatte han.

Melding til sykepleier

Den 2. oktober møtte Langeland beruset på jobb. Han stakk innom kontoret til Bakke. Bakke krevde at Langeland, i tråd med rusoppfølgingsavtalen, skulle avlegge promilletest. Den viste en promille på 1.61.klokken 11.30 på formiddagen.

– Dette var et brudd på rusbehandlingsavtalen. Det sto svart på hvitt at brudd kunne føre til avskjed, sa Bakke.

I rettsaken er denne rusavtalen sentral. For Langeland og hans advokat Kjell M. Brygfjeld men handlingsopplegget tar høyde tilbakefall fra ansatte med rusproblemer, og at universitetet derfor ikke kunne avskjedige Langeland.

Etter at Langeland møtte beruset på jobb, kom de også frem at Langeland hadde sendt en seksuelt ladet tekstmelding til bedriftssykepleieren som fulgte opp rusavtalen med ham.

– For meg var dette et utrykk for at endring ikke var mulig. Jeg så ingen evne eller vilje til endring. Han hadde fått så mange sjanser gjennom diverse samtaler, meldinger, klare advarsler, og likevel så sender han den type melding og kommer på jobb med så høy promille, sa Bakke.

– Jeg hadde som sagt et håp om at han kunne gripe muligheten han fikk gjennom tilbud om behandling. Den grep han dessverre ikke. Det jeg hadde igjen av tillit, var borte. Jeg så ingen annen utvei enn avskjed.

  • Les også: