Lønnsoppgjørene i staten er utsatt en måned
LUKK
Annonse
Annonse

Lønnsoppgjør 2022:

Lønnsoppgjørene i staten er utsatt en måned

Av Asle Olav Rønning

Publisert 31. august 2022 kl. 14:57

Årets lønnstillegg ved universiteter og høgskoler kommer tidligst i desember.

De lokale forhandlingene i staten er utsatt med en måned og skal først være avsluttet 30. november. Det betyr at årets lønnstillegg for Unio-organiserte tidligst kan komme på lønnsutbetalingen i desember. Forskerforbundet er det største forbundet i Unio i staten.

I år skal hele lønnstillegget for Forskerforbundets medlemmer ved universiteter, høgskoler og andre statlige virksomheter gis lokalt. Det betyr at de lokale lønnsforhandlingene får stor betydning.

Samtidig er det innført nytt lønnssystem i staten, som innebærer at mange må få en ny gjennomgang av sin ansiennitet og hvor de skal innplasseres i en ny lønnsstige.

− Felles interesse

Det har vist seg å være en utfordring, og fristen for når forhandlingene skal være ferdige er utsatt fra 31. oktober til 30. november. De ansattes organisasjoner har godtatt utsettelsen.

Leder Guro Lind i Forskerforbundet sier at det er i alles interesse at tallgrunnlaget for forhandlingene er korrekt før man setter i gang.

− I utgangspunktet ønsker vi ikke at oppgjøret skal forskyves. Men akkurat i år er det veldig viktig at ansiennitetsvurderingene blir riktige. Ellers kan det bli mye ekstraarbeid i etterkant. Det er viktig å gjøre denne jobben riktig nå, sier Lind til Forskerforum.

Etterbetaling fra 1. mai

I tillegg til utregning av ansiennitet, peker Lind også på behovet for beregning av hvem som skal omfattes av hvilke avtaler i oppgjøret som en årsak til utsettelsen.

De uorganiserte arbeidstakere skal omfattes av den største avtalen ved den enkelte statlige virksomhet. I mange tilfeller vil det bety at uorganiserte i år skal inkluderes i Unio og Akademikernes avtale. Tidligere var de uorganiserte omfattet av Unio/LO/YS-avtalen.

Årets tillegg skal gis med virkning fra 1. mai, noe som betyr at det kan bli en større etterbetaling enn tidligere år. Utsettelsen gjør ikke at den enkelte får mindre utbetalt.

I de sentralene forhandlingene i vår ble det enighet om at Unio og Akademikernes medlemmer skal få et lønnstillegg innenfor en ramme på 3,8 prosent. Hva den enkelte får i lønnstillegg, blir bestemt i de lokale forhandlingene.

− Må bare vente

Utsettelsen får konsekvenser for lønnsoppgjørene ved mange statlige virksomheter, men når forhandlingene starter kan variere.

Ved UiT − Norges arktiske universitet er oppstart av forhandlingene nå utsatt i 14 dager. Det betyr at de ikke starter før i begynnelsen av november. Det opplyser hovedtillitsvalgt Ellen Karine Dahl.

− Vi er avhengige av å ha et riktig tallgrunnlag. Derfor må vi bare vente til dette er ferdig utarbeidet, sier Dahl.

  • Les mer: