Midlertidig ansatte forskere lønnes lavere enn faste ved Oslo universitetssykehus
LUKK

Midlertidig ansatte forskere lønnes lavere enn faste ved Oslo universitetssykehus

Av Julia Loge

Publisert 20. mars 2022 kl. 23:07

Hvor mye tjener en klinisk ernæringsfysiolog? Hva tjener forskere med og uten doktorgrad i helseforetakene? Se Forskerforbundets lønnsstatistikk.

Selv med mer enn 10 års ansiennitet tjener midlertidig ansatte forskere ved Oslo universitetssykehus mindre enn sine fast ansatte kollegaer.

Fakta
Forskerforbundet har hentet inn lønnsstatistikk fra sine medlemmer. Her presenterer vi tall fra helsesektoren.

Forskerforbundet har rundt 1000 medlemmer i tariff-området Spekter helse, som blant annet inkluderer helseforetak og universitetssykehus.

Det er også andre fagforeninger som organiserer forskere i helsesektoren, men de er ikke med i disse tallene.

Lønnsforskjellen er mest dramatisk for forskere som har tre til fem år bak seg ved sykehusene i Oslo. Da tjener de fast ansatte i snitt over 170.000 kroner mer i året enn sine midlertidig ansatte kollegaer.

Oslo universitetssykehus svarer at det er vanskelig å si hvorfor det er slike forskjeller uten å sjekke enkeltpersoners ansettelseshistorikk. Det gjelder også spørsmålet om hvordan noen kan ha vært midlertidig ansatt så lenge som tallene viser.

– Det er nok få som har vært 11 år som midlertidig ansatt ved OUS etter oppryddingen vi hadde i 2012, hvor vi gjennomgikk alle forskerne, postdoktorene og stipendiatene ved Institutt for kreftforskning, og fokuset på dette i årene etterpå, svarer Esther Nygaard Norseth, som leder Avdeling for personalpolitikk og HR-rådgivning.

Selv om ansatte som har vært midlertidig ansatt i mer en fire år må kreve selv må kreve fast ansettelse hvis de skal få det, mener Norseth at «dette må anses rimelig godt kjent i miljøet».

Helseforskere tjener best i nord

En forsker ll, altså en forsker med doktorgrad, tjener mer enn 160 000 kroner mindre i året hvis vedkommende jobber i Bergen, sammenlignet med om vedkommende hadde jobbet i Helse Nord.

Forskerforbundet har lønnstall for stipendiater ved ett universitetssykehus. I 2021 tjente disse mindre enn stipendiatene ved statlige universiteter og høyskoler.

Kliniske ernæringsfysiologer tjener best i Oslo

De kliniske ernæringsfysiologene har sin egen forening i Forskerforbundet og 187 av dem har svart på undersøkelsen om lønn. Gjennomsnittslønnen her er 595.350 kroner i året.

De aller fleste kliniske ernæringsfysiologer har masterutdanning, og for de med doktorgrad stiger gjennomsnitslønnen til 668.570 kroner i året.

De kliniske ernæringsfysologene i Oslo kommune er i en annen tariffavtale enn flertallet, for Oslo kommune har en egen avtale. Disse har høyere lønn enn flertallet, som er i Spekter, men også dem uten arbeidsgiverorgansiasjon eller i Virke.

  • Les også: