Museumsforskningen skal inn i forskningsregister
LUKK
Annonse
Annonse

Museumsforskningen skal inn i forskningsregister

Av Julia Loge

Publisert 15. mars 2020 kl. 16:22

En arbeidsgruppe i Kulturrådet skal komme med anbefalinger til hvordan arkiv, biblioteker og museer skal ta i bruk Cristin.

– Til tross for tydelige føringer, tilsier funn i Kulturrådets museumsvurderinger for 2018 at forskning blir prioritert i svært ulik grad i museene, på grunn av faktorer som manglende ressurser, manglende kompetanse, små fagmiljø og lite tilgang på infrastruktur for forskning. Å benytte Cristin til å registrere forskningsaktivitet i museene kan på sikt bidra til økt samarbeid og mer publisering i museumssektoren, sier seksjonssjef for museum i Kulturrådet, Ole Jakob Furset i en sak på Kulturrådets sider.

Cristin er et nasjonalt register for forskningspublikasjoner for helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren, men blant arkiver, biblioteker og museer er det bare universitetsmuseene som har brukt Cristin.

Nå jobbes det med å oppgradere Cristin slik at også museer, arkiv og biliotekene kan registrere forskningen sin der. Kulturrådet har startet en arbeidsgruppe som blant annet skal finne ut hvordan forskningen skal registreres likt på tvers av institusjoner.

Arbeidsgruppen består av:

  • Kristin Øye Gjerde, leder seksjon for forskning (NMF)/ seniorforsker på Norsk oljemuseum
  • Birgitte Sauge, seniorkurator Nasjonalmuseet/Hildegunn Gullåsen, seksjonsleder bibliotek og arkiv Nasjonalmuseet/superbruker Cristin
  • Mads Langnes, førstekonservator NMF Romsdalsmuseet/forskningskoordinator for museene i Møre og Romsdal
  • Elisabeth S. Koren, ansvarlig redaktør Norsk museumstidsskrift/førstekonservator Norsk Maritimt Museum
  • Turid Nilsen, arkivar Museene i Sør-Trøndelag/utviklingsenheten
  • Martin Kristoffer Hykkeryd, seksjonsleder /verdensarvkoordinator seksjon for bergkunst og verdensarv Alta museum/prosjektleder for Off PhD-prosjektet «Bergkunst, geologi og estetikk»
  • Koordinator Kulturrådet: Vigdis Sjelmo
  • Les også: