Skeivt kulturår: – Jeg tror ikke at over 200 søknader er av slik karakter at de ikke fortjener støtte
LUKK
Annonse
Annonse

Skeivt kulturår: – Jeg tror ikke at over 200 søknader er av slik karakter at de ikke fortjener støtte

Av Lina Christensen

Publisert 20. januar 2022 kl. 18:10

Rødt har spurt kulturministeren om det er aktuelt å bevilge mer til skeivt kulturår. Stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt kaller svaret hyggelig avvisende.

I år er det 50 år siden Stortinget opphevet straffeloven § 213 som forbød seksuell omgang mellom menn. Da Kulturrådet skulle fordele fem millioner kroner til tiltak og arrangementer for å markere det med et kulturår, strømmet søknadene inn.

Som Forskerforum tidligere har omtalt, fikk kun 25 av 264 innsendte søknader støtte, altså en innvilgelsesprosent på knapt 10. Blant disse er museer, biblioteker, festivaler og ulike organisasjoner.

– At så mange som 239 får avslag, tyder på at midlene ikke er proporsjonert etter behovet, har Tonje Kristin Moser, rådgiver ved Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, tidligere sagt til Forskerforum.

Hun reagerte på at Kulturrådet har valgt å støtte store, statlige institusjoner, som Oslo kommune og Vigelandmuseet, framfor aktører på grasrotnivå.

Det samme ble senere formidlet i et opprop i Klassekampen og Forskerforum.

– Sprer seg godt utover ulike kunstfelt

Nå har saken nådd Stortinget. «Hvordan vil statsråden sikre mangfoldet i markeringen av Skeivt Kulturår, og vil man vurdere å komme med ytterligere bevilgninger slik at flere av søknadene kan innfris?» spør Hege Bae Nyholt (R) i et skriftlig spørsmål.

«De 25 prosjektene som tildeles midler, sprer seg godt over ulike kunstfelt og på prosjekter innenfor arkiv-, bibliotek- og museumssektoren. Det er både store og små prosjekter over hele landet» svarer kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), som blant annet nevner en kommende utstilling ved Nasjonalmuseet om skeives historie.

Om Trettebergstuen: – Hyggelig avvisende

Statsråden understreker at prosjektene som Kulturrådet har prioritert, bidrar til mangfold og inkludering av skeive med ulike bakgrunner. Hun svarer imidlertid ikke direkte på spørsmålet om departementet vurderer å komme med nye bevilgninger slik at flere søknader kan innfris.

– På en side er hun tydelig og inkluderende om mangfold i kunst og kultur. Men når vi spør om det er mulig å gi ytterligere bevilgninger, svarer hun hyggelig avvisende, som om hun synes det er bra som det er, sier Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant for Rødt.

Hun viser til at 25 av 264 søknader fikk gjennomslag i søknadsprosessen.

– Jeg tror ikke at over 200 søknader er av slik karakter at de ikke fortjener støtte. Så da lurer jeg på om mangfoldet er godt nok ivaretatt.

  • Les mer: