Jan Christian Vestre om Ap-kritikk: – Vi skal være tydeligere til stede
LUKK

Jan Christian Vestre om Ap-kritikk: – Vi skal være tydeligere til stede

Av Lina Christensen

Publisert 29. november 2023 kl. 09:44

Ap-nestlederen lover at partiet skal ta mer plass i forskningspolitikken.

Toppforsker Nils Chr. Stenseth er skuffet over Arbeiderpartiets innsats i forskningspolitikken. Men Jan Christian Vestre, næringsminister og Ap-nestleder, går verken med på at dagens partiledelse er mindre opptatt av forskning enn den forrige rødgrønne regjeringen, eller at regjeringen gjør noen dårligere jobb enn laget til Erna Solberg.

– Samtidig skal en lytte når en kapasitet som Stenseth uttaler seg. Jeg vet også at han er vennlig innstilt til oss, så dette får vi ta som et velmenende råd fra en som vil oss godt. Da må vi være tydeligere til stede og mer synlige også på forskningspolitiske arenaer, sier Vestre når Forskerforum møter han på Gardermoen der 130 Ap-topper nylig var samlet for å stake ut en ny politisk kurs etter tidenes valgnederlag og velgerflukt.

– Vi skal lytte

Da Jonas Gahr Støre talte for Ap-toppene på Gardermoen snakket han om at partiet må komme tettere på velgerne og at de må bli bedre til å beskrive problemene folk har, enten det er bussjåfører, renholdere eller lærere. Men Vestre mener at også akademikere er en gruppe Ap kan jobbe hardere for å nå.

– Ja, absolutt. Arbeiderpartiet er et bredt, moderne sosialdemokratisk folkeparti, for folk både med kortere og lengre utdanninger, fra privat og offentlig sektor, og som bor i både by og bygd. Målet, og det vi diskuterer her, er hvordan vi skal få fram den bredden, sier Vestre, som mener det er nettopp denne bredden som har vært suksessen til sosialdemokratiet historisk sett.

– Da skal vi selvfølgelig også føre en god politikk for forskning og høyere utdanning, som appellerer til folk som jobber i akademia, sier Vestre.

Er det en del av Aps problem, at dere ikke klarer å være synlige hos grupper der dere kan vinne stemmer?

– Det kan være at Stenseth har et poeng i det. Når vi nå evaluerer et historisk dårlig valgresultat, og har et helt klart mål om å bli det største partiet og gjenvinne regjeringsmakt om to år, så er det et spørsmål vi stiller oss. Derfor sier jeg igjen, dette ser jeg på som et godt råd fra en vennligsinnet kapasitet, og det skal vi lytte til, sier Vestre.

– Det er resultatene som teller

Vestre passer på å si at regjeringen har «en fremragende statsråd i Sandra Borch».

– Men det er også viktig at Aps representanter på Stortinget, vi i sentralstyret og politikere rundt omkring i landet snakker om forskning, sier Vestre.

– Men det er resultatene som teller, legger Vestre til, og trekker fram en langtidsplan for forskning, og et forskningsbudsjett med realvekst for neste år, blant resultatene regjeringen har oppnådd.

Hvorfor har dere gitt fra dere statsrådsposten?

– Jeg opplever at forskning og høyere utdanning er viktig for Senterpartiet også. Men vi er en to-partiregjering, og vi fordeler statsrådene og departementene mellom oss. Sånn vil det alltid være, men det er viktig å si at vi er én regjering, og vi vedtar politikken sammen, svarer Vestre.

– Selvsagt synes vi noe mindre

No man is an island, forskning i Norge er avhengig av internasjonalt samarbeid, sier Lise Selnes. Foto: Stortinget

Lise Selnes, Aps talsperson for forskning og høyere utdanning på Stortinget, forteller at stortingsgruppa jobber for å øke forskningsbevilgningene hele tiden. Alle departementer har egne budsjettposter for forskning, og disse bør økes framover, mener hun. Selv om arbeidet ikke er like synlig utad, er hun derfor særlig opptatt av å ha løpende kontakt med andre politikere med ansvar for feltet.

– Det er bra at sentrale forskere med hjerte for Ap engasjerer seg. Det gir oss større tyngde inn i eget parti, sier Selnes.

– Men nå er det sånn at Ap ikke har ministeren på området. Selvsagt synes vi noe mindre.

– Kunne dere ha vært mer synlig selv om dere ikke har statsråden?

– Ja, det er blant annet mitt ansvarsområde. Jeg tar telefonen når Forskerforum tar kontakt, for eksempel, men vi må bli tydeligere på også å sette dagsorden selv, slik at Stenseth og andre blir klar over hvor viktig forskning er for Ap.

Regjeringen foreslo det for Stortinget

Som leder for Innlandet Arbeiderparti, var også Selnes til stede på Aps oppvaskmøte. Hun er enig med Stenseth i at en synlig Ap-ledelse er viktig for partiets anseelse på feltet.

– Jeg har tatt opp at vi må ha større troverdighet innen høyere utdanning og forskning. Det er viktig for velgerne våre som er ansatt i sektoren. Disse er viktige premissleverandører i mange debatter, så det er viktig at Ap har høy oppslutning her, sier Selnes.

Selnes sier Aps partiprogram er tydelig på at internasjonal toppforskning er viktig, og at Norge fortsatt skal være gode på å hente midler fra EU.

– Vi har fortsatt store ambisjoner for forskning. Den blir mindre verdifull hvis vi ikke evner å ha et internasjonalt nivå på det. Her støtter jeg Stenseth etthundre prosent, sier Selnes.

Nils Chr. Stenseth har vært særlig kritisk til regjeringens håndtering av fjorårets budsjettkaos i Forskningsrådet. Næringsministeren går imidlertid ikke med på Stenseths påstand om at det var Stortingets fortjeneste at Forskningsrådet fikk 1,6 milliarder kroner for å rydde opp i økonomien.

– De 1,6 milliardene som ble vedtatt var en styrking. Men det skjedde ikke fordi Stortinget ba om det, men fordi regjeringen foreslo det for Stortinget, som så vedtok det, sier Vestre.

Les også: