Nesten 50 årsverk kuttes ved Politihøgskolen
LUKK
Annonse
Annonse

Nesten 50 årsverk kuttes ved Politihøgskolen

Av Lina Christensen

Publisert 1. april 2020 kl. 11:04

Antall årsverk ved Politihøgskolen reduseres dramatisk. Det går verst utover stabben ved bachelorutdanningen i Oslo.

Som følge av at antallet studenter ved Politihøgskolens bachelorutdanning reduseres kraftig, må Politihøgskolen fram mot 2022 kutte i antall ansatte.

Khrono har fått tilgang til en fersk bemanningsplan der det står at Politihøgskolen i løpet av tre år skal ned fra cirka 440 til cirka 350 årsverk. 40 av de 90 årsverkene overføres til Politiets fellestjenester, som sørger for innkjøp av tjenester og materiell til politiet.

Men de resterende 46,6 årsverkene må bort.

— Årsaken til kuttet, er både det bortfallet av arbeidsoppgaver vi ser etter nedleggelsen av bacheloravdelingen på Kongsvinger for over to år siden. Det gir 144 færre studieplasser i Oslo det kommende studieåret. Og det er kuttet fra 550 til 400 studenter totalt i år, der hele kuttet skjer i Oslo, sier fungerende assisterende rektor ved Politihøgskolen, Geir Valaker, til Khrono.

Kutt i administrasjonen

Som følge av regjeringens beslutning om at alle de 150 studieplassene skal kuttes i Oslo, vil antall årsverk tilknyttet bachelorutdanningen i hovedstaden halveres. Studiestedene i Bodø og Stavern, beholder sine antall årsverk.

Ifølge Khrono var antallet årsverk tilknyttet bachelorutdanningen i Oslo 77,6 i 2019. Fra studiestart i år er det behov for 56, mens antallet skal ned til 39 i løpet av to år.

Årsverkene som kuttes i Oslo tas blant innen administrative oppgaver, drift, IKT og opptak/rekruttering.

Håper at antallet berørte ansatte blir så lavt som mulig

På Khronos spørsmål om hvor mange ansatte 46,6 årsverk er, svarer assisterende rektor Geir Valaker følgende:

— For å inkludere færrest mulig ansatte i kuttet, har vi over tid foretatt innbeordringer og midlertidige ansettelser, i stedet for å ansette folk i faste stillinger. I tillegg kommer naturlig avgang. Vi håper det gjør at antall ansatte som blir direkte involvert blir så lavt som mulig, men det er for tidlig å si noe detaljert om det nå, sier Valaker.

Les også: