«Nord universitet har åpne styremøter»
LUKK

«Nord universitet har åpne styremøter»

Av Vigdis Moe Skarstein, styreleder, Nord universitet

Publisert 12. september 2019 kl. 15:35

Det er relativt vid adgang til å lukke møter i vår sektor, men ved Nord universitet holdes i praksis alle møter åpne.

Forskerforum 11.september har et oppslag med tittel hvor det står: «Hevder styreleder nektet åpenhet på Nord-møte». Dette er ikke riktig. Styremøtene i Nord universitet er åpne og tilgjengelig for presse og andre. Det var dette møtet også.

Vi er opptatt av å legge til rette for gode arbeidsforhold for pressen – både dersom de ønsker å skrive, fotografere, eller ha fjernsyns- eller radiosending fra våre styremøter. Det avtaler de gjerne med oss i forkant og vi vet hvem som står bak dette.

Annonse

Vi har også strukket oss langt for at det skal bli praktisk for flest mulig å få innsyn i våre møter. De to styremøtene i 2019 som har hatt spesiell oppmerksomhet på grunn av behandlingen av studiestedstrukturen ble både holdt i lokaler hvor det var plass til mange tilhørere og møtene ble streamet i universitetets regi. Jeg kommer til å invitere styret til å evaluere effekten av streamingen og diskutere hvordan vi skal gjøre dette framover.

I dette styremøtet var ingen presse til stede. I stedet var det privatpersoner til stede. Noen styremedlemmer ble oppmerksom på at en av dem satt og filmet, muligens streamet, styremøtet med mobiltelefon. Som styreleder henvendte jeg meg til Catrine Hole om at dette kunne hun ikke gjøre uten at styrets medlemmer var kjent med det og at det var bedt om tillatelse på forhånd. Hun la da umiddelbart bort kameraet.

Senere ba hun om tillatelse til å fotografere og filme. Det ble tilrettelagt slik at hun fikk komme til for å fotografere styret.

På spørsmål om filming var det flere styremedlemmer som sa de ville føle seg ubekvem med det og at det forstyrret roen i styremøtet. Det ble derfor avslått. Det vises i så måte til at styret kan beslutte å lukke møtet dersom styret mener filming forstyrrer den frie diskusjonen og/eller virker forstyrrende for styrets arbeid.

Det blir også hevdet at jeg nektet Catrine Hole å ta bilde av powerpointbilder. Det gjorde jeg ikke. Tvert i mot gjorde jeg henne oppmerksom på at samme informasjon også var tilgjengelig i styrepapirene, som også er offentlig tilgjengelige, og jeg viste henne mine papirer for å gi veiledning om dette.

Jusprofessor Jan Frithjof Bernt er intervjuet i saken. Han ser ut til å uttale seg prinsipielt uten å kjenne hele bakgrunnen for spørsmålsstillingen. Hans uttalelser kan også tyde på at han tenker som om vi er en kommune. I universitets- og høgskolelovens paragraf 9-6 heter det at «Styrets møter skal holdes for åpne dører. Styret kan vedta at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører.»

Det er altså relativt vid adgang til å lukke møter i vår sektor, men ved Nord universitet holdes i praksis alle møter åpne.

Derfor gir Forskerforums ukritiske gjengivelse av Catrine Holes beskrivelse av at vi ikke har åpne møter, feil inntrykk av realitetene. 

Som styreleder ønsker jeg både Forskerforum og andre medier hjertelig til stede på våre styremøter. Det er viktig for oss med en kritisk journalistikk fra seriøse medier som redigeres ut fra redaktørplakaten og bidrar til en balansert journalistikk om den virksomheten universitetet driver.

  • Les mer: