Ola Borten Moe: – Oppussingen handler om å fikse det som ikke fungerer
LUKK

Statsråden svarer:

Ola Borten Moe: – Oppussingen handler om å fikse det som ikke fungerer

Av Julia Loge

Publisert 10. februar 2023 kl. 16:19

– Ekstrem oppussing handler kort og godt om at vi må forenkle, gi tillit og ansvar til sektoren, og bruke ressursene til norske skattebetalere mer effektivt, forklarer Ola Borten Moe.

«Ekstrem oppussing handler kort og godt om at vi må forenkle, gi tillit og ansvar til sektoren, og bruke ressursene til norske skattebetalere mer effektivt», forklarer forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i et svar til Abid Raja fra Venstre.

I et skriftlig spørsmål spør Raja: «Hva legger statsråden i begrepet «total makeover» av forsknings- og høyere utdanningssektoren, og hvordan vil statsråden sørge for at en gjennomgang av forskningspolitikken blir helhetlig dersom det samtidig skal gjøres endringer underveis på sentrale områder?»

Borten Moe begynner svaret sitt med en rettelse: «I tråd med ambisjonene for å styrke norsk som fagspråk vil jeg først presisere at jeg bruker begrepet ‘ekstrem oppussing’.»

Raja er bekymret for at Borten Moe allerede har satt igang større endringer, som å kaste styret i Forskningsrådet, innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EU/EØS og varslet strammere økonomi, i tillegg til en rekke rapporter og en varslet stortingsmelding om hele forskningssystemet.

«Likevel vil regjeringen sette i gang endringer i sektoren før denne helhetlige gjennomgangen er tatt, fordi enkelte tema er ‘modne for tiltak’. Dette inkluderer ifølge regjeringen områder som internasjonalt samarbeid, FoU i næringslivet og koordinering av forskningspolitikk, som er sentrale områder av forskningspolitikken i dag», skriver Raja i spørsmålet sitt.

Ola Borten Moe svarer at det ikke går an å vente med å gjøre endringer fordi det «vil være å trenere endringsbehov alle er enige om eksisterer og dermed være uansvarlig ressursforvaltning. Slik kan vi ikke drive politikk.»

«(D)et vil være uansvarlig at helt nødvendige endringer blir satt på vent fordi vi skal ha en gjennomgang eller en melding. Den nødvendige oppryddingen i Forskningsrådet på grunn av engangskutt og dårlig økonomistyring er et kroneksempel. I andre tilfeller er grunnen for å gjøre endringer allerede godt utredet og kan iverksettes. Arbeidet med ny universitets- og høyskolelov så vel som ny forskrift for vitenskapelig ansatte er eksempler på det. Det samme er behovet for å få på plass en akkrediteringsordning for fagskolene.»

  • Les også: