Ola Borten Moe: – En forferdelig feilvurdering
LUKK

Ola Borten Moe: – En forferdelig feilvurdering

Av NTB og Julia Loge

Publisert 21. juli 2023 kl. 16:49

Ola Borten Moe går av som forskning- og høyere utdanningsminister.

– Bakgrunnen er at jeg, da jeg kom inn i regjering tok med meg et eierskap i et selskap jeg var med å stifte, Okea. Det er et selskap som i fjor begynte å betale utbytte, som jeg tenkte skulle få et hjem. Min vurdering var at det var en sikker og transparent plassering å sette pengene i store norske industriselskap. I dette tilfellet Kongsberg Gruppen, Sparebank 1 Midt-Norge og Yara, innleder Ola Borten Moe på pressekonferansen.

Tidspunktet har vært styrt av når Okea betalte utbyttet, sier han, og kjøpene er rapportert inn til Stortinget.

Annonse

– Det jeg har tenkt er at det var helt greit, jeg har ikke noe konstitusjonelt anvar for disse. Det var en forferdelig feilvurdering, for jeg ikke bare ansvarlig for det som skjer i min del av departementet, jeg er også medlem av regjeringen.

– Det har medført at jeg ved to anledninger har vært i brudd med habilitetsregelverket til regjeringen, sier Ola Borten Moe. – Jeg har også vært i brudd med regjeringens eget regelverk, der det står at man skal utvise stor varsomhet. Nå er det klart for meg at det var det motsatte av å være varsom.

Lenge mente Ola Borten Moe at det ville være mulig å rydde opp i saken som statsråd.

– At vi har kommet dit beklager jeg sterkt. Jeg er uhyre lei meg for den situasjonen jeg har satt meg selv om regjeringen i. Jeg skjønner reaksjonene. Det er åpenbart ikke forenelig å være statsråd og samtidig handle med aksjer.

– Så har jeg lyst til å si at det er ikke innside. Jeg har ikke på noe tidspunkt handlet med informasjon som ikke var tilgjengelig i norsk offentlighet.

– Reaksjonene gjennom dagen har vært omfattende og stor. Etter løpende kontakt med egen partileder og statsminister har det blitt klart at det ikke er mulig å sitte som statsråd og rydde opp.

Det betyr at jeg går av som statsråd.

Ola Borten Moe går også av som nestleder i Senterpartiet og kommer ikke til å stille til gjenvalg til Stortinget i neste periode. Han fortsetter som stortingsrepresentant de neste to årene.

Til sist kom Borten Moe med et hjertesukk om en tendens han mener skader demokratiet og samfunnet:

– Jeg synes det er strevsomt at vi i økende grad ikke bare diskuterer saker, men trekker motivasjon og intensjon i tvil. Det skaper etter mitt skjønn et hardere politisk ordskifte, sier Borten Moe.

Han mener dette fører til dårlige rammevilkår for demokratiet.

– Dette handler ikke om meg eller situasjonen jeg står i. Det er 100 prosent mitt eget ansvar. Men det er ting jeg har tenkt å si en god stund. Nå hadde jeg anledning til å si det, og nå er det sagt.

– Nå er dette kapittelet i mitt liv i ferd med å avsluttes. Det er et liv utenfor politikken. Det blir et nytt kapittel som delvis starter nå og delvis om to år.

Handlet aksjer

E24 avslørte fredag at Sp-nestlederen brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.

Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Sistnevnte eier indirekte 25 prosent av Nammo via våpenleverandøren Patria.

 • 5. januar kjøpte Ola Borten Moe aksjer i Kongsberg Gruppen for 415.000 kroner.
 • 9. januar besøkte han Kongsberg Maritime i rollen som forskningsminister.
 • 11. januar ble dokumentene om avtalen, et såkalt «regjeringsnotat», sendt til Borten Moes departement.
 • 12. januar deltok Borten Moe i et møte i regjeringen der avtalen med delvis Kongsberg Gruppen-eide Nammo ble vedtatt. Da eide han aksjer i Kongsberg Gruppen, men erklærte seg ikke inhabil.
 • 13. januar annonserte regjeringen at de ville inngå en kontrakt om kjøp av ammunisjon for inntil 2,6 milliarder kroner fra Nammo på Raufoss. Det var den største kontrakten i Nammos historie.
 • 30. mars bestemte regjeringen seg for å øke rammen for Nammo-kontrakten til 4,2 milliarder kroner. Borten Moe deltok også på dette møtet.
 • 11. juli kjøpte han aksjer i Kongsberg Gruppen på nytt for 467.000 kroner.
 • 20. juli solgte Borten Moe aksjene, to dager etter at E24 tok kontakt.

Støre og Vedum støtter beslutningen

Etter at Ola Borten Moe kunngjorde at han trekker seg, har både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Sp-leder og finansminister Vedum kommentert saken og sagt at det er en riktig beslutning.

Fredag formiddag varslet også Økokrim at de vil undersøke aksjehandlene. Borten Moe sier at han ønsker den undersøkelsen velkommen.

Økokrim bekrefter overfor E24 at de vil undersøke saken.

– Vi kommer til å undersøke denne saken nærmere for å se om det er grunnlag for å åpne en etterforskning. Innsidehandel er en aktuell bestemmelse å se nærmere på, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Listhaug: Elementært

Reaksjonene på avsløringen har vært sterke.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier at saken framstår som alvorlig. Hun mener Sp-nestlederen burde vite bedre.

– Det burde være elementært at man ikke kan drive med aksjehandel i et selskap og samtidig være med på å behandle saker om det samme selskapet i regjering, kommenterer Listhaug i en epost til NTB fredag.

Nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland, mener Borten Moe må gå.

– Sorry ass, men han må gå. Hvordan skal folk ha tillit til ham etter så mange små og store ting han ikke har vært ryddig om og tatt ansvar for? skriver Liland på Twitter.

Kjøpt aksjer i flere selskap

E24 skriver at siden april 2022 har Borten Moe flere ganger kjøpt aksjer i tre store selskaper på Oslo Børs:

 • Gjødselprodusenten Yara (totalt 3.000 aksjer)
 • Banken Sparebank1 SMN (totalt 3.590 aksjer)
 • Kongsberg Gruppen (totalt 2.000 aksjer)

Staten er største eier i Kongsberg Gruppen med 50,004 prosent av aksjene. Staten eier også 36,2 prosent av Yara.

 • Les mer: