oppretter-hawking-professorat

Fysiker og matematiker Stephen Hawking blir hedret med et sponset professorat i hans navn ved Cambridge universitet.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

STORBRITANNIA: Cambridge universitet har opprettet et professorat i Stephen Hawkings navn. Medlemmer av universitetets styrende organ, Regent House, har stemt over opprettelsen, med 746 stemmer for og 606 stemmer mot.

Stephen W. Hawking-professoratet i kosmologi har vært omstridt fordi stillingen vil bli lønnet langt høyere enn vanlige professorater. Donasjonene til professoratet kommer fra Avery-Tsui-fondet, og vil gi en lønn på tilsvarende 1,38 millioner kroner.

Gjennomsnittlig lønn for en Cambridge-professor er rundt 790 000 kroner.