OsloMet satser på Lillestrøm-regionen
LUKK

OsloMet satser på Lillestrøm-regionen

Av Curt Rice, rektor OsloMet – storbyuniversitetet

Publisert 5. april 2019 kl. 09:41

En satsing videre på Kjeller innebærer at vi må lykkes med et levende læringsmiljø som blir attraktivt både for studenter og ansatte, skriver Oslomet-rektor Curt Rice.

Ordførerkandidat for Lillestrøm Senterparti, Thor Grosås, hevder i Forskerforum 4. april at jeg og ledelsen ved OsloMet styrer vår virksomhet bevisst bort fra Kjeller og inn til Oslo.

Jeg kan forsikre om at dette ikke er tilfelle, og at vi snarere har jobbet mye de siste årene med å legge grunnlag for en fremtidig utvikling og satsing på vårt studiested på Romerike.

Annonse

Leieavtalen for bygget vi i dag disponerer på Kjeller går ut i 2023. Det har vært et omfattende arbeid med å vurdere fremtidig beliggenhet, med anbudskonkurranser, utredning av alternativer og flere styrebehandlinger av saken. Vi har sett behovet for å få på plass avgjørelsen om hvor studiestedet skal ligge, før vi kan jobbe videre med utvikling av virksomheten og den faglige profilen.

Styret ved OsloMet vedtok i oktober 2018 at vi skulle gå for et fornyet leieforhold på Kjeller, da dette alternativet har økonomiske betingelser som harmonerer mest med vårt ansvar for å forvalte offentlige ressurser på en best mulig måte. Vi er i avslutningsfasen av forhandlingene, og sender straks det er klart vårt forslag over til Kunnskapsdepartementet som skal ta stilling til endelig leieavtale.

Navnet vårt tilsier satsing!

Grosås hevder at navnet OsloMet – storbyuniversitetet er betegnende for at vi ønsker oss ut av Lillestrøm-regionen. Jeg vil si det tvert imot er et signal om at vi anser regionen som en naturlig del av StorOslo-området, der Oslo vokser stadig tettere sammen med de omkringliggende tettstedene og byene. Jeg har flere ganger vært på konferanse i Lillestrøm der jeg blir ønsket velkommen til «hjertet av Oslo”. 

Ønsker levende kunnskapsmiljø

Senterpartiets ordførerkandidat i nye Lillestrøm kommune inviterer sine kolleger i lokalpolitikken med i mer engasjert arbeid for å styrke det allerede tradisjonsrike forsknings- og universitetsmiljøet i kommunen. Vi er glad for slikt engasjement, og er utelukkende positive til tettere samarbeid med det eksisterende forskningsmiljøet, noe vi hele tiden har ønsket. 

Parallelt med arbeidet med beliggenhet på Romerike, har institusjonen vært gjennom stor utvikling, først og fremst gjennom å bli universitet. Noen ansatte og programmer har flyttet på seg mellom studiestedene i Oslo og på Kjeller som følge av det. 

Vi har imidlertid hele tiden sett, og fortsetter å se, fordelene ved å være tilstede i Akershus. LiIlestrøm-regionen er attraktiv med sine forsknings- og kunnskapsinstitusjoner, stadig flere nyetableringer av bedrifter og virksomheter, og et rikt kulturliv. Og området kan bli enda mer levende og aktivt i samspill med et universitetsmiljø. Vi har for eksempel et stort potensiale i økt samarbeid med Ahus, den kommende storkommunen Lillestrøm, og det stadig voksende arbeids- og næringslivet i området. 

Urbane, moderne og levende omgivelser

Dersom Kunnskapsdepartementet godkjenner en ny leieavtale for Kjeller, vil vi ta opp arbeidet med å skape en bred og sterk faglig tilstedeværelse i området. Fra før har vi noen av våre store og viktige utdanninger og fagmiljøer på Kjeller, som sykepleie, yrkesfaglærer og produktdesign, og vi har også snakket mye om mulighet for å etablere et miljø for helse- og velferdsteknologi. 

En satsing videre på Kjeller innebærer også at vi må lykkes med et oppgradert, utviklende og levende læringsmiljø som blir attraktivt både for studenter og ansatte. Vi er allerede enig med gårdeier på Kjeller om flere oppgraderinger av bygget. Disse vil kunne tilrettelegge bedre for nye undervisningsformer, digitalisering, og mer tverrfaglig samarbeid. 

Et samarbeid med den kommende storkommunen om å utvikle Kjeller-området fremover ser vi som interessant. Det vil også gjøre det lettere for oss å rekruttere studenter til Romerike og skape et godt miljø rundt studiene, med urbane, moderne og levende omgivelser omkring campus.