– Ansatte ved universitetene og høyskolene fortjener ekstra ros i år
Annonse

– Ansatte ved universitetene og høyskolene fortjener ekstra ros i år

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 16. desember 2020

Tillitsvalgt Erik Dahlgren ved Oslomet sier at det tidvis har blitt drevet rovdrift på de ansatte under pandemien.

Vi legger et svært spesielt år bak oss, også i kunnskapssektoren. Universiteter og høyskoler har i perioder vært helt nedstengt, forelesninger og eksamener har gått digitalt og forskningsprosjekter har blitt satt på vent. 

Fakta
Hvem: Erik Dahlgren
Tittel: Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Oslomet

I en serie juleintervjuer spør vi sentrale folk i sektoren om hvordan året har vært og hva slags forventninger de har til 2021.

Annonse

Erik Dahlgren er mangeårig tillitsvalgt ved Oslomet, som ikke var udelt positiv til ledelsen håndtering av koronoabonus. Selv om mange avgjørelser i pandemien skapte stress for de ansatte var mye riktig løst, mener han.

– Hvordan vil du oppsummere 2020?

– Nedstengningen av universitetene på grunn av korona og de utfordringene det innebar med tanke på digitalisering av undervisning, hjemmekontor med sine utfordringer og overtidsarbeid, satt sitt store preg på dette året. Det er nok det som har skaffet meg mest arbeid i året vi nå snart legger bak oss.

– Det ble litt oppmerksomhet rundt koronabonus og lønnsoppgjøret ved Oslomet i høst. Hva syns du om måten ledelsen har håndtert de ansattes arbeidsforhold i en krevende tid?

– Jeg er litt skeptisk til den rovdrift som til tider har vært drevet og nok drives på medarbeidere og mellomledere. Samtidig opplever jeg at lederne har et stort fokus på og omsorg for sine ansatte, og gjør det de kan for å lette trykket på den enkelte ansatte i denne utfordrende situasjonen. Ledelsen ved Oslomet har vært villig til å strekke seg for å gjøre situasjonen for de ansatte bedre – her kan jeg vise til ordningen med utstyr til hjemmekontor og ordningen med forlengelse for stipendiatene – dette har vært med på å gjøre situasjonen bedre.

– Et det noe du skulle ønske var gjort annerledes?

– Nei, ikke noe jeg kommer på sånn umiddelbart. Oslomets beslutning om å stenge ned mest mulig, og forsere digital undervisning hjemme tror jeg var en riktig vurdering, selv om det der og da ble veldig kaotisk og vanskelig for mange ansatte og studenter.

– Er det noe du ser frem til eller gruer deg til i 2021?

– Har personlig ingen store planer, og ser ikke noe jeg gruer meg til, men ser frem til at vaksinering for Covid 19 kommer i gang i større skala. Tenker at lokalisering og innhold for Campus Romerike vil bli en viktig sak det neste året.

– Hva skulle du ønske lå under treet i år?

– Når man blir såpass voksen som jeg er, så har man jo det meste. Jeg har ingen spesielle ønsker som skiller seg ut, men som en ihuga båtmann er maritime gaver, altså gaver til båten og båtlivet høyt skattet.

– Hvem fortjener ekstra ros i år? 

– Jeg synes at ansatte på landets universiteter og høyskoler fortjener ekstra ros i år. De har virkelig stått på i arbeidet med å få digitalisert undervisningen slik at mange tusen studenter fikk et undervisningstilbud da regjeringen stengte lærestedene i mars. I løpet av noen meget travle dager og uker klarte de å tilby studentene et undervisningsopplegg som løste det akutte behovet og et videre studieopplegg for høstsemesteret i 2020 og vårsemesteret i 2021.

– Og hvem bør skjerpe seg i 2021?

– Jeg har ingen som jeg kommer på nå. Her er det vel så viktig at alle går i seg selv, og prøver å bli bedre – vi må forsøke hver dag å lære og forbedre oss slik at vi hele tiden kan fremstå som en bedre utgave av oss selv.

– Hva er ditt nyttårsforsett?

– Jeg har gjennom 57 år ikke laget meg et nyttårsforsett – det ser jeg ingen grunn til å endre på i år heller.