Så mye tjente toppene innen forskning og høyere utdanning
LUKK

Så mye tjente toppene innen forskning og høyere utdanning

Av Jørgen Svarstad, Julia Loge og Lina Christiensen

Publisert 8. desember 2021 kl. 13:29

De fleste rektorer og sjefer for store forskningsinstitutter hadde millionlønn i fjor, viser tall fra skattelistene. Her er oversikten.

I dag ble skattelistene for 2020 lagt ut. Alle kan gå inn på Skatteetaten og søke, men de som blir søkt får vite at du har sjekket økonomien deres.

Forskerforum har søkt opp toppene innen forskning og høyere utdanning, og nedenfor ser du hvem som tjente mest blant rektorer, ledere for forskningsinstitutter og direktører i Forskningsrådet i 2020.

Henrik Asheim (H), som var forsknings- og høyere utdanningsminister mesteparten av 2020, tjente for øvrig 1 227 497 kroner dette året.

Nåværende forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) hadde en inntekt på 2 601 987 i 2020. Men det var nok ikke lønning som nestleder i Senterpartiet som trakk mest opp. Han jobbet i oljebransjen før han gjorde comeback i regjeringen, og ble plattformsjef på Draugen i 2019.

Leder for Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind hadde en inntekt på 1 533 048 i 2020.

Det er viktig å være klar over at ligningstallene ikke nødvendigvis gir et dekkende bilde. Inntektstallet forteller hva en person har tjent, minus alle fradrag. Dermed er den egentlige lønnen som regel høyere enn det som fremgår av skattelistene.

I tillegg til lønn er også for eksempel verdi av frynsegoder, renteinntekter og utbytte på aksjer tatt med. Mange ledere innenfor kunnskapssektoren har også godt betalte styreverv eller andre biinntekter. For eksempel er Alexandra Bech Gjørv styreleder i en rekke andre selskaper både innenfor og utenfor Sintef-konsernet.

Statlige universiteter og høyskoler: UiT-rektoren på topp

Skattelistene viser at det bare var to av rektorene ved de statlige og universitetene og høyskolene som ikke hadde millioninntekt, nemlig rektorene ved Høgskulen i Volda og Norges musikkhøgskole.

Best tjente daværende rektor ved Universitetet i Tromsø Anne Husebekk, med over 1,9 millioner kroner, etterfulgt av rektorene ved Høgskolen i Østfold, Norges handelshøgskole og NTNU.

* Kathrine Skretting sluttet som rektor ved HINN i 2021.
** Berit Rokne sluttet som rektor ved HVL i 2021
*** Måns Wrange sa opp som ved KhiO rektor i oktober 2020
**** Sjur Baardsen er ikke lenger rektor ved NMBU.
****Peter Tornquist sluttet som rektor i 2021
*****Curt Rice var Oslomet-rektor i 2020. Nå er han rektor ved NMBU.
******* Dag Rune Olsen var rektor ved UiB i 2020. Han startet som rektor ved UiT august i år
******** Anne Husebekk sluttet som UiT-rektor august 2021.

Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI tjente mest blant rektorene ved private høyskoler. Han hadde en inntekt på over 2,3 millioner i fjor. 

*Sigbjørn Sødal startet som rektor ved NLA Høgskolen i august 2020.

Konsernsjef betalte over to millioner kroner i skatt

Forskerforum har også sett på inntektene til topplederne, de administrerende direktørene, i de ti forskningsinstituttene med høyest inntekt i 2020, ifølge FoU-statistikkbanken fra Nifu.

Sintef er et av Europas største forskningsinstitutter og organisert som konsern med seks forskningsinstitutter. Forskerforum har bare sett på konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. Ifølge Skatteetaten tjente hun 4,5 millioner kroner i fjor, og betalte også over to millioner kroner i skatt.

Som nevnt har hun en rekke styreverv i tillegg til jobben som konsernsjef.

En tidligere gjennomgang viser at også de øvrige direktørene hører hjemme på en toppliste over de best betalte.

Så mye tjente toppene i Forskningsrådet

Norges Forskningsråd fordeler store deler av de offentlige norske forskningsmidlene. De opplevde i år å få kutt i budsjettene sine, og administrerende direktør Mari Sundli Tveit har uttalt at det kan bli enda vanskeligere å få innvilget forskningsstøtte på grunn av den økonomiske situasjonen.

Men toppene i Forskningsrådet tjente i hvert fall godt. Ingen av områdedirektørene hadde en årslønn på mindre enn 1,4 millioner kroner.

Dagens administrerende direktør er ikke med oversikten, siden hun startet i stillingen 1. mars i år.

Men her ser du hva John-Arne Røttingen, som var administrerende direktør fram til 1. desember 2020, og resten av ledelsen tjente i 2020, ifølge skattelistene.

*John-Arne Røttingen gikk av som administrerende direktør 1. desember 2020.

Noen personer er ikke med i oversikten fordi vi i Forskerforum ikke er sikre på å ha funnet rett person i skattelistene. For eksempel når flere personer har samme navn.

Les også: