Studiestart på Nesna: – Vi vil ikke ha rektor der. Hun kommer til å ødelegge hele dagen.
LUKK

Studiestart på Nesna: – Vi vil ikke ha rektor der. Hun kommer til å ødelegge hele dagen.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 21. august 2019 kl. 13:30

Rektor Hanne Solheim Hansen er ikke velkommen til åpningsseremonien neste uke, sier studenter og tillitsvalgte på Nesna.

Neste tirsdag er det åpningsseremoni ved Nord universitets campus i Nesna. Da planlegger rektor Hanne Solheim Olsen å holde tale. Men studenter og ansatte kommer med en klar beskjed til rektoren: Du er ikke velkommen.

Både de lokale tillitsvalgte og studentene har sendt en epost til rektoren, der de skriver at de ikke ønsker at hun viser seg.

Da den valgte studentrepresentanten Kathrine Øines Johnsen fikk høre at rektoren hadde tenkt seg til Nesna, reagerte hun kraftig. Hun tok det opp med klassen sin.
– Det kom veldig sterke reaksjoner på det. Mange sa at de ikke ville komme til Nesna den dagen, at de heller vil ha undervisning, og mange vurderer å demonstrere, sier hun til Forskerforum.

Universitetsstyret har som kjent vedtatt å legge ned Nesna som studiested. Både studenter og ansatte er sinte på rektoren for hvordan hun og ledelsen har omtalt studiestedet. De hevder ledelsen har brukt løgn og manipulative tall for å få lagt ned Nesna, blant annet om hvor mange heltidsstudenter det er der.

Studentene sendte epost til rektor

Studentrepresentant Kathrine Øines Johnsen og nylig fulllført student Jarle Skaug har, på vegne av Nesna-studentene, skrevet en epost til rektor:

«Vi studenter har bedt deg, Hansen om å be om unnskyldning for å ha snakket ned utdanninga vår, ved å snakke ned studiestedet, lærerne, forskninga og kvaliteten på utdanninga. For å ha omtalt oss studenter som annenrangs og Nesna som et B-lag. Alt basert på løgner og manipulasjoner.»

Og videre:

«En deltakelse på åpningen av studieåret på Nesna, enten det er rektor, dekan, eller styret, vil bli sett på som en provokasjon, og kan bli møtt med aksjoner. Dette er noe ingen av studentene ønsker eller mener Nord universitet er tjent med. Vi anmoder deg derfor, Hansen, om å ikke komme til studiestedet på Nesna før du har kommet med en faktisk beklagelse av den grove nedsnakkingen av studenter, ansatte og studiestedet på Nesna.»

Studentrepresentanten skal selv tale til de nye studentene denne tirsdagen, men sier hun vil gjøre dette uten å forholde seg til rektoren.

– Vi vil ikke ha rektor der. Hun kommer til å ødelegge hele dagen, og ta fokus bort fra det som er viktig, nemlig å ta imot de nye studentene på en god måte, sier Johnsen.

– Det kommer til å bli demonstrasjoner hvis hun kommer, sier Johnsen.

Ansatte med sterke reaksjoner

Ansatte tok også kontakt med tillitsvalgte da rektors planer ble kjent, forteller plasstillitsvalgt Morten Mediå for Forskerforbundet i Nesna.

– Medlemmer i flere organisasjoner, og også en del studenter, reagerte veldig sterkt på det. De ønsket ikke at rektor skulle komme, forteller han.

De plasstillitsvalgte i fagforeningene Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Tjenestemannslag og Parat sendte forrige fredag en epost til rektor på vegne av sine medlemmer:

«Vi ser at rektor har planlagt å delta på åpningsseremonien på Nesna. Vi vil med dette informere rektor om at en god del av våre kollegaer og studenter har uttrykt at de opplever det som svært vanskelig at rektor eller andre i ledelsen skal åpne studieåret på Nesna, slik situasjonen er akkurat nå», står det i eposten, som har tittelen «bekymringsmelding».

«Vi ønsker rektor velkommen til Nesna ved en senere anledning for å ha en dialog med fagforeningene og de ansatte, slik at vi sammen kan finne en løsning på denne vanskelige situasjonen», skriver de videre.

Les også: 2015: – Det vil ikke bli færre studiesteder. 2019: – Mente ikke for all framtid

Morten Mediå sier at tanken med eposten var å gjøre rektor oppmerksom på situasjonen, men at det er opp til henne å bestemme om hun vil komme eller ikke.

– Det er stor grad av mistillit til ledelsen. Det føles ikke godt å møte ledere som vi mener har opptrådt veldig dårlig mot oss, og gitt et uriktig bilde av Nesna, sier Mediå.

Rektor kommer ikke holde seg unna

Tirdag svarte skrev rektor Hanne Solheim en epost til de ansatte på Nesna. Hun gjør det klart at hun ikke akter å følge anmodningen om å holde seg hjemme.

Hun understreker at det er Nord universitetet som organisasjon som har ansvaret for alle deres studier, og at ledelsen ønsker å ta imot de nye studentene ved alle studiesteder. Hele organisasjonen – og ikke bare de ansatte på Nesna – har ansvar for å sikre et godt studietilbud til studentene, skriver hun.

Og videre:

«At ansatte og ledelsen har ulike meninger om studiestedsstrukturen er en sak som ikke skal påvirke hvordan vi tar imot de nye studentene. Studentene skal ha et godt opplegg og møtes på en god måte uansett.»
Hun avslutter eposten med å skrive at hun forventer at alle ansatte bidrar til å ta godt imot studentene og gjennomfører et «så godt faglig opplegg som normalt i forbindelse med studieåret».

– Hva synes du om at ansatte ber deg holde deg hjemme?

– Det er leit. Det er et uttrykk for at vi er uenige i studiestrukturvedtaket. Og så må vi prøve å skille de ulike sakene. Nå handler det om å ta imot studentene på en best mulig måte, sier rektor Hanne Solheim Hansen til Forskerforum.

– Hva vil du gjøre for å bedre forholdet til de ansatte på Nesna?

– Det handler om at vi må prøve å snakke om hva som er våre oppgaver. I første omgang handler det om å ta imot de nye studentene.

– Kan du utdype det? Hva konkret har du tenkt å gjøre?

– Vi har flere prosesser som går på å implementere vedtaket gjennom fakultetet. Det går på å lage en ny organisering av de samlingsbaserte studiene. Så har vi en prosess som går på å lage bemanningsplaner for hele fakultetet. Og når det er på plass, skal vi gå i dialog med de enkelte ansatte for å finne gode løsninger.

Rektoren avviser også påstander om at de har brukt feilaktig informasjon om Nesna forut for vedtaket om nedleggelse.
– Det har vi besvart veldig mange ganger. Vi har brukt offisiell statistikk for Nord universitet, vi har ikke gjort noe for å fremstille situasjonen bedre eller dårligere enn den er.

Tillitsvalgt Morten Mediå sier:

– Hun er selvfølgelig i sin fulle rett til å komme, men jeg tror det kommer til å ødelegge litt av åpningen og mottakelsen av nye studenter.

  • Les også: