SV vil øke studiestøtten med 2500 kroner i måneden
LUKK
Annonse
Annonse

Alternativt statsbudsjett:

SV vil øke studiestøtten med 2500 kroner i måneden

Av NTB og Lina Christensen

Publisert 9. november 2023 kl. 07:46

Økt studiestøtte, byggestart for Griegakademiet og forskning på det grønne skiftet, er blant prioriteringene til SV i deres alternative budsjett.

Torsdag presenterte SV sitt alternative statsbudsjett. Budsjettet viser hva partiet vil prioritere når de neste uke møter regjeringen til budsjettforhandlinger.

Studentstøtte, forskning på det grønne skiftet og byggestart for Griegakademiet står blant annet på lista til SV.

Partiet er opptatt av det skal være like muligheter til utdanning for alle. Å være fulltidsstudent skal ikke være forbeholdt de med rike foreldre, mener SV. Derfor foreslår de å øke studiestøtten med 20 prosent fra 1. august neste år. Det betyr at den økes fra 137.907 kroner til 166.079 kroner i året, altså med 2561 kroner i måneden.

– Studentene kan ikke være avhengig av å ha mamma og pappa som kan vipse 5000 kroner i måneden for å dekke halve husleia. Da har vi ikke lik rett til utdanning i Norge, sier utdanningspolitisk talsperson Grete Wold i SV til NTB.

Skal forhandle med regjeringen

Regjeringen er avhengig av SV for å få flertall for statsbudsjettet sitt, og i neste uke starter forhandlingene. SV fikk allerede i fjor forhandlet inn en økning i studiestøtten på 7 prosent.

– Men det har allerede blitt spist opp av inflasjon og ikke minst økte boligpriser. Studentene våre kommer ikke noe bedre ut enn det de gjorde i utgangspunktet, og vi ser samtidig at altfor mange studenter jobber altfor mye, sier Wold.

Vil binde støtten til grunnbeløpet

Regjeringen har foreslått å øke studiestøtten for neste studieår med forventet prisvekst for 2024, altså 3,8 prosent.

Som langsiktig mål vil SV heve studiestøtten til 2 G. Men dette er noe som må tas skrittvis over flere år, erkjenner finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.

– Det er høyt. Vi klarer ikke det på ett løft, men med dette grepet som vi foreslår nå, så er vi oppe på 1,4 G, sier hun til NTB.

G er grunnbeløpet i folketrygden, og er i år på 118.620 kroner. Det er utgangspunktet som all pensjon og trygd regnes ut fra, men studiestøtten er ikke bundet til denne reguleringen.

«Hard cash» til studentene

SV mener dette er uheldig. De vil ha en ordning som sørger for at også studiestøtten automatisk justeres opp.

– På sikt er vårt ønske å knytte studiestøtten til G, så vi slipper å ta disse rundene hvert eneste år, sier Wold.

SV vil imidlertid ikke fremme dette som krav i forhandlingene med regjeringspartiene denne gangen. Det handler om prioritering.

– Og da er jo det viktigste rene penger. Hard cash, rett og slett, som kommer ut i andre enden til folk, sier Kaski.

Norsk studentorganisasjon mener SV viser at de skjønner studentenes vanskelig økonomiske situasjon.

– Det er hard cash vi trenger for å sikre like muligheter til å studere, sier leder Oline Sæther for Norsk studentorganisasjon.

Griegakademiet

SV har også tilgodesett akademia på andre måter.

Universitetet i Bergen har i mange år kjempet om et nytt bygg til Griegakademiet, som huser universitetets musikkutdanning. I dag holder studenter og ansatte til i en bygning fra 1925, og Statsbygg har konkludert med at bygget ikke er egnet for dagens bruk. I budsjettforliket mellom regjeringen og SV i fjor ble partiene enige om en formulering som sa at arbeidet med et forprosjekt om et nytt bygg til Griegakademiet fortsetter. Men da regjeringen presenterte neste års budsjett tidligere i høst, var det uten penger til Griegakademiet.

Men SV vil det annerledes. I sitt alternative budsjett setter de av 28 millioner kroner til et nytt bygg.

– Det var en trist dag for UiB og Griegakademiet da det ikke ble satt av penger til byggestart i forslag til statsbudsjett. Derfor er vi nå svært glade for at SV ser verdien i å satse på musikken, forskningen og studentene ved UiB, sier rektor Margareth Hagen i en pressemelding.

Reduksjon av oljeforskning

SV mener fossilbransjen må omstilles for å oppfylle klimamålene. Partiet ser til forskning og høyere utdanning. Blant annet foreslår de å øke tilskuddet til Forskningsrådets satsing på det grønne skiftet med 250 millioner kroner. For å få råd til dette reduserer de midlene til oljeforskning med samme sum.

I tillegg foreslå de å opprette 100 nye studieplasser for det grønne skiftet. Forskningssenter for miljøvennlig energi på Svalbard er tilgodesett 30 millioner kroner.

Regjeringen og SV har frist til 28. november med å komme til enighet. Finansdebatten i Stortinget skal etter planen holdes 4. desember.

Les også: