Grønn forskning og internasjonale studenter prioriteres i SVs alternative statsbudsjett
LUKK
Annonse
Annonse

Statsbudsjett 2023:

Grønn forskning og internasjonale studenter prioriteres i SVs alternative statsbudsjett

Av Julia Loge og NTB

Publisert 4. november 2022 kl. 13:00

I dag la SV fram sitt alternative statsbudsjett. Mandag starter forhandlingene med regjeringen.

I dag la Sosialistisk Venstreparti (SV) fram sitt alternative statsbudsjett, som viser hva partiet prioriterer når de går inn i budsjettforhandlinger med regjeringen. Mandag klokka 11 setter partiets hovedforhandler Torgeir Knag Fylkesnes seg til forhandlingsbordet på Stortinget med Aps Eigil Knutsen og Sps Geir Pollestad.

SV har som ventet funnet 75 millioner kroner til å avlyse regjeringens forslag om å innføre skolepenger for gradsstudenter fra land utenfor EU og EØS.

SV-leder Audun Lysbakken sier at han selvfølgelig er innforstått med at de ikke får alle sine ønsker innfridd.

– Verken vi eller regjeringen får gjennomslag for alt vi har lagt fram. Begge sider vil måtte akseptere at det gjøres endringer, og at man må møte hverandre et sted imellom, sier han.

Grønt skifte også i forskning og studier

Det grønne skiftet er en av SVs prioriteringer og de ønsker å bruke 744 millioner mer på forskning knyttet til det grønne skiftet. De foreslår 500 millioner mer Forskningsrådet til langsiktig og tverrsektoriell forskning og 100 millioner mer til studieplasser og forskning ved universiteter og høyskoler.

For å betale for dette vil SV kutte 262 millioner kroner i oljeforskning over budsjettene til Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet, og kutte 84,2 millioner i studieplasser knyttet til fossil energi.

Ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet vil SV både bruke 23 millioner kroner til å videreføre den arktiske klimaovervåkningen COAT og 5 millioner til prosjektering av isgående campusskip.

Det alternative budsjettet presiserer ikke hvilke studieprogram og utdanningssteder som får disse endringene, hvis SV vinner fram i forhandlingene med regjeringen.

Samisk helse og helseykepleiere

Blant andre satsinger innen forskning er 5 millioner til forskning på kvinnehelse og 20 millioner til samisk helseforskning for å gjennomføre Saminor 3. SV vil også bruke 20 millioner til flere studieplasser for helsesykepleiere

Forslaget innebærer også 2,5 millioner ekstra til høyere utdanning for utviklingshemmede ved VID

Vil redusere kuttene til Folkehelseinstituttet

I SVs budsjett får Folkehelseinstituttet 70 millioner ekstra, til kronasertifikat og overvåkning av covid 19 og influensa. Gjennom pandemien har FHI fått ekstrabevilgninger, men direktør Camilla Stoltenberg sier til Dagens Medisin at de får store kutt samtidig som det fortsatt gjenstår noe pandemiarbeid.

– Det at vi skal nedskalere pandemiaktiviteten har vi være forberedt på. Det vi ikke har vært forberedt på er at vi fremdeles skal løse pandemirelaterte oppgaver som tilsvarer kostnader på 100 millioner kroner, sier Stoltenberg.

– I de drøyt 20 årene jeg har vært i ledelsen i FHI, helt siden instituttet ble opprettet, har jeg ikke opplevd noe som ligner på denne situasjonen, sier Stoltenberg til avisen.

Forskerforbundet har i sitt innspill til statsbudsjettet lagt vekt på at kuttene hos FHI fører til nedbemanninger i unødvendig stor skala fordi det må skje så raskt.

100 millioner ekstra til museer og visuell kunst

SV foreslår også å plusse på tilskuddene til utvalgte museer. De vil øke tilskuddet fartøyvern med 10 millioner og Norsk kulturminnefond med 15 millioner. I tillegg er det en rekke museer som får mer, hvis SV vinner fram i forhandlingene:

  • Norsk Skogfinsk museum: 1 million
  • KODE: 10 millioner
  • Dalane Folkemuseum: 2,8 millioner
  • Sør-Troms museum, drift Anna Rogde: 2 millioner
  • Jøssingfjord Vitenmuseum, investeringstilskudd: 10 millioner
  • Doktortjønna (Rørosmuseet): 2,8 millioner
  • Ibsen-senteret: 30 millioner
  • Bodø bymuseum, universell utforming av vernet bygg: 8 millioner
  • Sør-Troms Museum, Outsider Art: 3 millioner
  • Les også: