Mindre til universitetene, mer til studentene
LUKK

Statsbudsjettet 2024:

Mindre til universitetene, mer til studentene

Av Asle Olav Rønning og Lina Christensen

Publisert 4. desember 2023 kl. 10:12

Budsjettforliket om neste års statsbudsjett gir kutt på 50 millioner kroner til universiteter og høgskoler og øker støtten til studentene med 10 prosent.

Artikkelen er oppdatert etter at partiene har korrigert et feilaktig tall for kutt til Forskningsrådet.

Ap og Sp ble søndag enige med SV om neste års statsbudsjett, der hovedlinjene i bevilgningene til forskning og utvikling er i tråd med regjeringens forslag til budsjett.

Annonse

Vinnerne er studentene, som får en økning i studiestøtten på 10 prosent fra 1. august neste år. Dette betyr 1254 kroner mer i studiestøtte per måned. Tiltaket er beregnet å koste 276,5 millioner kroner neste år.

− Årets julegave kom tidlig i år – norske studenter er blitt lyttet til av SV og regjeringspartiene, sier Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), i en pressemelding.

UHR-leder er kritisk til kutt

Partiene la først ut en oversikt over budsjettforliket der det framgikk at en del av inndekningen var kutt på 100 millioner kroner til Forskningsrådets bevilgninger til næringsrettet forskning, over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett.

Midt på dagen mandag ble dette kuttet redusert til 13,5 millioner kroner. Det framgikk ikke om endringen skyldtes en regnefeil eller at de samlede utgiftene ble mindre enn beregnet.

− Etter en kvalitetssikringsrunde i departementa så vi at behovet for inndekning var noe mindre. Da kunne vi prioritere opp viktige poster. Derfor ble kuttet til Forskningsrådet reduserte til 13,5 millioner kroner, forklarer Ole Andre Myhrvold, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, i en epost til Forskerforum.

I tillegg til å kutte i bevilgningen til Forskningsrådet henter regjeringspartiene og SV inn 50 millioner kroner fra priskompensasjon til universiteter og høgskoler. Dette er en bevilgning som skal dekke forventet prisvekst i året som kommer.

− Det er et dårlig signal og uforutsigbar styring når regjeringen nok en gang kutter i pris- og lønnskompensasjonen til statlige universiteter og høyskoler, sa leder Sunniva Whittaker i Universitets- og høgskolerådet (UHR) i en pressemelding søndag.

I år bommet regjeringen grovt på prisveksten, og måtte tilføre betydelig ekstra midler i revidert nasjonalbudsjett på vårparten.

NORPART reddes

I budsjettforliket omgjøres regjeringens forslag om å kutte 35 millioner kroner til NORPART, som er en tilskuddsordning for globalt akademisk samarbeid. Regjeringen har ønsket å fase ut denne ordningen fra og med neste år.

Regjeringen har også blitt kritisert for å kutte i andre tilskuddsbaserte ordninger i regi av HK-dir. Dette gjelder blant annet ordningen med sentre for fremragende utdanning (SFU) og program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Disse kuttene blir opprettholdt også etter budsjettforliket.

UHR er i sin pressemelding kritisk til at disse to tilskuddsbaserte ordningene ikke videreføres.

SV hadde i sitt alternative budsjett lagt inn penger til å reversere innføring av studieavgift for utenlandske studenter fra land utenfor Sveits og EØS, men budsjettforliket innebærer ingen endring på dette punktet. Det betyr at studieavgiften som ble innført allerede i høst, videreføres.

10 millioner til Bergen-museum

Budsjettforliket gir en rekke økninger til museumsformål. Blant annet settes det av 10 millioner kroner ekstra til KODE i Bergen og 5 millioner kroner til Buskerudmuseet, øremerket Krøderbanen. Også Valdresmusea, Romsdalsmuseet, Norsk Skogfinsk Museum og Midt-Troms Museum får påplussninger i forhold til regjeringens forslag.

Regjeringen la i valgkampen fram en pakke med tiltak for samiske formål, der blant annet samisk forskning og høyere utdanning ble styrket. Budsjettforliket gir ytterligere økning til flere formål.

Blant annet får Saminor, Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet, 17 millioner kroner i økning. Samisk høgskole for også en økning til blant annet tolkeutdanning.

Artikkelen er oppdatert gjennom dagen 04.12.2023.

Les også: