«Tariffminister» Karianne Tung ønsker én hovedtariffavtale i staten
LUKK

«Tariffminister» Karianne Tung ønsker én hovedtariffavtale i staten

Av Signy Grape

Publisert 22. november 2023 kl. 11:29

Det er stor frustrasjon blant tillitsvalgte i NTL om statens tariffpolitikk. Statsråd Karianne Tung vil undersøke hva som må til for å få én felles avtale mellom LO, YS, Akademikerne og Unio.

Under LO Stats kartellkonferanse var det flere som krevde en opprydning over situasjonen med at det er to ulike hovedtariffavtaler i staten, melder Frifagbevegelse.no.

Staten har hatt to hovedtariffavtaler siden 2016, da Akademikerne under den blå Solberg-regjeringen fikk en egen avtale. I 2022 brøt Unio, der Forskerforbundet er tilsluttet, ut av samarbeidet med LO og YS og sluttet seg til Akademikerne-avtalen.

Annonse

– Dagens system forsterker forskjeller

Forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL), Kjersti Barsok, sa det oppleves som at det bare blir større avstand mellom avtalene, der det blir ulik lønn mellom like grupper avhengig av hvor de er organisert.

Lisa Granlund, forbundssekretær i NTL avdeling stat, krevde en opprydning.

– I dag er det en stor utfordring at vi ikke har likelydende tariffavtaler. Det skapes ulikheter i lønnsoppgjørene, mellom virksomheter og ikke minst innad i virksomhetene – mellom grupper og mellom kolleger, basert på hvilken tariffavtale de ansatte tilhører, sa Granlund til nettavisa.

Tillitsvalgt Natalia Zubillaga ved Universitetet i Oslo mente systemet forsterker forskjeller gjennom å basere seg på markedsverdi og individuell konkurranse.

Tillitsvalgt Inger Sigridnes fra NTL Veg kritiserte bruk av prosentillegg i Unio/Akademiker-avtalen. Hun henvendte seg direkte til statsråd Tung, og mente regjeringen ikke kunne snakke om lavlønte og utjevning uten å gjøre endringer.

Statsråden: Best med én avtale

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, som har ansvaret for statens arbeidsgiverpolitikk, var tilstede på konferansen, og fortalte at hun selv var NTL-medlem. Hun mente det beste var å få en felles avtale mellom LO, YS, Akademikerne og Unio, men at partene måtte være enige først.

Ifølge FriFagbevegelse viste Tung til at regjeringen vil gjennomgå systemet med flere hovedavtaler i staten:

– Jeg kjenner meg veldig godt igjen i hva det betyr å ha to avtaler. Nå får vi en rapport i mars som ser på konsekvensene av to avtaler, og så håper jeg vi får mye god informasjon der om hva som må til for å få én avtale igjen.

  • Les også: