- UiO må rydde opp

Av Forskerforum

Publisert 26. august 2015

Universitetet i Oslo har klart flest avviksmeldinger om personvern, sier Datatilsynet.

Fakta
  • Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det viktigste samarbeidsorganet for norske universiteter og høyskoler.
  • Styret består av rektorer og direktører ved landets universiteter og høyskoler, samt representanter fra Norsk studentorganisasjon.

Universitetet i Oslo står for flere avviksmeldinger om personvern til Datatilsynet enn alle de andre utdanningsinstitusjonene til sammen, skriver Universitas. Nylig har universitetet publisert personnumrene til 959 studenter via mastergradsarkivet Duo.

– Må aldri skje igjen

– Ledelsen har et klart ansvar for å sørge for at dette aldri skjer igjen. De har sagt ifra at de kommer til å rydde opp. Da må vi kunne forvente at de gjør nettopp det, sier Julie Sørlie Paus-Knudsen, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) til avisa.

Datatilsynets direktør Ove Skåra sier til Universitas at UiO topper tilsynets liste over utdanningsinstitusjoner.

– Det skjer flere personvern-glipper på UiO enn det gjør blant alle de andre utdanningsinstitusjonene til sammen, sier han.

– UiO har gode rutiner

Siden 2009 har det forekommet 11 avviksmeldinger som gjelder publisering av sensitiv informasjon, fødsels- og personnumre tilhørende studenter ved UiO. Skåra kan kun finne ett tilfelle på Toppidrettsgymnaset i Telemark i 2009, ett i på Handelshøgskolen i Bergen i 2011, og ett på NTNU i Trondheim i 2014. En statistikk som står i grell kontrast til UiOs 11 brudd i samme periode.

Samtidig understreker Skåra i en kommentar til Universitas artikkel at Datatilsynet ikke vil kalle UiO en «versting», fordi enkelttilfeller ved andre institusjoner kan ha vært verre enn UiOs mange tilfeller. Samtidig tror Skåra at antallet ved UiO kan skyldes at UiO oppdager flere tilfeller enn andre institusjoner fordi universitetet har et eget personvernombud.

– UiO har gode rutiner på å melde fra til oss. Mange andre institusjoner blir kanskje aldri klar over at de har feilpubliseringer, og unnlater i verste fall å melde fra til oss, sier han.