Universitetet i Oslo vil bistå flyktninger som vil bruke eller fullføre utdanningen sin i Norge.

Fakta

  • Alle data SSB samler inn om personer, virksomheter og foretak kan lånes ut avidentifisert til forskningsprosjekter.
  • For data SSB samler inn til statistikkformål er det nå SSB selv som gir dispensasjon fra taushetsplikten. Forskerne kan nå levere én søknad der de før måtte levere flere.

Kilde: SSB

– Mange flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge er svært ressurssterke. UiO ønsker å gå aktivt ut med informasjon om hvordan de kan bruke eller gjøre ferdig sin høyere utdanning i Norge. Vi tar derfor initiativ til en akademisk dugnad for flyktninger, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen i en pressemelding.

Må avbryte studier

I løpet av 2015 vil det komme mellom 16000 og 20000 asylsøkere til Norge, ifølge Utlendingsdirektoratets uttalt usikre beregninger. Etter hvert som flyktningkrisens alvor har bredt seg på det europeiske kontinent, har også spørsmålet om utdanning kommet på agendaen. Store kull syriske studenter har måttet oppgi sine studier. EU bistår nå Tyrkia, som har tatt imot rundt to millioner syriske flyktninger, med økonomisk bidrag til utdanning for syriske barn. Også Jordan har fått økonomisk bidrag fra EU for å opprette utdanningstilbud for syriske studenter som har flyktet til nabolandet.

I september skrev Forskerforum også om det greske Egeer-universitetet som ønsket å ta opp flyktninger som ankommer de greske øyene. Universitetsstyret kontaktet Europakommisjonen og Europarådet for å informere om planene, og for å understreke behovet for å inkludere flyktningene som kommer til Europa i det europeiske samfunnet.

Informasjon om studier i Norge

Universitetet i Oslo understreker at mange av asylsøkerne som ankommer Norge har høyere utdanning fra hjemlandet eller har måttet avbryte utdanningsløpet for å flykte. Universitetet ønsker derfor å gi flyktninger og asylsøkere med høyere utdanning oversikt over hvordan de kan forberede seg til å studere videre eller jobbe i Norge. Universitetet foreslår å avholde dagsarrangementer der norsk høyere utdanning beskrives og hvor det gis informasjon om innpassing og godkjenning av utdanning. Tilbudet vil først og fremst bestå av informasjon om utdanning i Norge, og om det norske samfunn og arbeidsmarked.

– For å gi et best mulig tilbud er vi avhengig av samarbeid med andre institusjoner. Vi kontakter derfor Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK), Samordna Opptak, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og andre. Vi ønsker å samarbeide med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om dette initiativet, og HiOA har signalisert interesse for dette. Vi håper at også andre utdanningsinstitusjoner i Oslo-området vil bidra, sier Ottersen.

 

Foto av Josh Zakary.