Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Uten samhold mister vi muligheten til reell innflytelse

Av Belinda Eikås Skjøstad og Steinar Sæther, Forskerforbundet UiO

Publisert 29. mai 2018

Dersom streik skal fungere, er vi avhengige av at medlemmene offentlig slutter lojalt opp om den, skriver Forskerforbundets lokallag ved UiO.

Forskerforbundets lokallag ved Universitetet i Oslo (UiO) har ca. 2000 medlemmer, hvorav omtrent tre firedeler er vitenskapelig ansatte. De tillitsvalgte i organisasjonen vet av erfaring at mange forskere er svært lite lystne på å streike, blant annet av de grunner som Carl Henrik Gørbitz nevner i sitt innlegg.

Trussel om streik er likevel et av de sterkeste og mest effektfulle våpnene fagforeningen har for å oppnå bedre arbeidsbetingelser og lønn for våre medlemmer. Og dersom streik og trussel om streik skal fungere, er vi avhengige av at medlemmene offentlig slutter lojalt opp om den. Uten den kollektive disiplinen som det krever å stå sammen om en streik, vil organisasjonen miste muligheten til å ha reell innflytelse. Sett fra den enkelte ansattes ståsted rammer hennes/hans arbeidsnedleggelse først og fremst den ansatte selv, men når mange nok gjør det sammen og samtidig, rammer den arbeidsgiver. Det er grunnen til at arbeidsgiver er enda mindre lysten på streik enn det vi er.

Vi gjør alltid en grundig vurdering av hvilke medlemmer som blir tatt ut i streik, og her er det mange hensyn å ta. Vi kan naturligvis ikke la de administrativt ansatte medlemmene ta en uforholdsmessig stor del av støyten; vitenskapelige ansatte må også kunne påregne å bli tatt ut i en streik. Vi er imøtekommende overfor medlemmer som har gode grunner til ikke å bli tatt ut. De som ble tatt ut i første fase fikk flere e-poster i ukene før 24. mai fra lokallagets sekretariat med oppfordringer til å melde inn særlige grunner til at man ikke burde tas ut. Medlemmer tatt ut i en eventuell streik av Unio ble under informasjonsmøtet også oppfordret til å melde inn eventuelle enkeltsaker. Da er det mulig å finne ordninger, f.eks. lønnsmessig kompensasjon eller annen tilrettelegging. Videre ble det lovet at Gørbitz’ bekymringer skulle meldes inn til arbeidsgiver, dvs. at vitenskapelige ansatte vil bli utsatt for en meget stor belastning i etterkant av en streik når alt arbeid skal tas igjen, arbeid som den enkelte professor eller forsker kun kan gjøre selv. Hovedtillitsvalgt oppfordret i møte med ledelsen på UiO om å ta dette alvorlig, noe de lovde å gjøre. Dette ble gjort etter informasjonsmøtet.

Når det gjelder våre tillitsvalgtes innsikt i medlemmenes arbeidsvilkår er de usedvanlig gode, og alle våre tillitsvalgte har lang erfaring fra ulike deler av universitetet. Til orientering er det flere vitenskapelig ansatte også ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som forholder seg til timeregnskap og mange på UiO totalt.

Det er antagelig noen misforståelser rundt detaljer her, og vi oppfordrer til å ta direkte kontakt med oss for oppklaring. Vi er for øvrig alltid på utkikk etter flere som har engasjement og ideer til hvordan vi kan drive lokallaget enda bedre, og som kan tenke seg å gjøre en innsats som tillitsvalgte eller styremedlemmer. Vitenskapelig ansatte oppfordres spesielt til å melde seg.

  • Se streikeuttaket her: