Vanskelig å vurdere forskning

Av

Publisert 3. mars 2014

vanskelig---vurdere-forskning

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

– Det er ikke lett å avgjøre hva som er betydningsfull forskning, og forskere er mye dårligere til det enn man kunne tro. Det sier Adam Eyre-Walker til Universitetsläraren.

Han er en av forfatterne bak en rapport som har undersøkt forskeres oppfatning av forskningsartikler.

En av konklusjonene er at artikler publisert i prestisjefylte tidsskrifter urettmessig bedømmes som bedre, selv om de ikke er mer sitert enn artikler publisert i tidsskrifter med lavere rangering.