− Det var dette som skulle til
LUKK

Revidert nasjonalbudsjett:

− Det var dette som skulle til

Av Asle Olav Rønning

Publisert 11. mai 2023 kl. 18:19

Universiteter og høgskoler slipper flere kutt etter at regjeringen gir nesten 1 milliard kroner ekstra etter å ha bommet på årets prisvekst.

− Det vi har fått nå er en kompensasjon for lønns- og prisvekst som vi er veldig glade for. Det var dette som skulle til for at vi ikke måtte redusere den faglige aktiviteten, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Alle universiteter og høgskoler får nå kompensert for at lønns- og prisveksten blir høyere enn den regjeringen la til grunn da statsbudsjettet ble vedtatt rett før jul i fjor.

Stølen sier at alternativet til økningene i bevilgningen ville vært kutt.

Universitet i Oslo alene får en økning på 142,3 millioner kroner.

Får 937 millioner kroner

Med et anslag på 5,4 prosent utgiftsøkning i 2023 har finansminister Trygve Slagsvold Vedum lagt seg noe høyere enn anslagene for prisvekst gjennom året som Statistisk sentralbyrå la fram i mars i sin prognose for konjunkturtendensene.

Revidert nasjonalbudsjett var imidlertid siste sjanse til å rette opp at anslaget fra i fjor høst var satt alt for lavt.

Samlet får universiteter og høgskoler en økt bevilgning på 937 millioner kroner. I den summen inngår også kompensasjon for økte utgifter som følge av at regjeringen i fjor innførte en midlertidig forhøyet arbeidsgiveravgift på inntekter over 750 000 kroner.

Sektoren får ingen kompensasjon utover den generelle prisstigningen og arbeidsgiveravgiften. Det kom ikke ekstra penger til å dekke strømkostnader, økt husleie eller andre utgifter som rammer enkelte utdanningsinstitusjoner hardt.

− Dette er ikke friske penger

Sunniva Whittaker er styreleder i universitets- og høgskolerådet (UHR). Hun sier i en pressemelding at UHR lenge har advart om at forventningene til årets prisvekst var satt for lavt, og at de økte bevilgningene som nå kommer betyr at ytterligere store kutt unngås.

− Det ser dermed ut til at sektoren ikke behøver å redusere aktiviteten mer enn det Stortinget la til grunn for 2023. Det er en god nyhet, sier Whittaker i pressemeldingen.

I tillegg til styreleder i UHR er Whittaker også rektor ved Universitetet i Agder.

Hun sier at tidligere kutt ikke blir omgjort som følge av revidert nasjonalbudsjett, men at det blir tryggere rammer og mer stabilitet når prisstigningen er så kraftig som den er.

− Selv med justering for lønns- og prisvekst, er det viktig å understreke at dette ikke er friske penger til økt aktivitet og nye satsinger i sektoren. Det er fremdeles gjennomført omfattende kutt for sektoren i 2023 på over 521 millioner kroner i statsbudsjettet, framhever Whittaker.

Ingen endring i finansieringsmodell

Regjeringen ga ingen nye signaler om endringer i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler.

Ikke minst ved UiT Norges arktiske universitet hadde man håpet på bedre rammevilkår for institusjoner som har mange ulike læresteder, såkalte flercampus-universiteter.

− Når det ikke kom et signal om dette i det reviderte budsjettet, kan nok Nord-Norge se fram til høstens statsbudsjett. Kompensasjonen for vår sterkt desentraliserte modell er en viktig sak for landsdelen vi er til stede i, og for samfunn- og næringslivet vi skaper kompetanse for, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT i en pressemelding.

Les også: