Museene har store forventninger til den nye kulturministeren
LUKK

Museene har store forventninger til den nye kulturministeren

Av Julia Loge og Johanne Landsverk

Publisert 24. januar 2020 kl. 15:52

Abid Raja er ny minister for arkiv, bibliotek og museum

Fredag presenterte Erna Solberg sitt nye regjeringslag med til sammen 17 utskiftninger. Abid Raja (V) er ny kultur- og likestillingsminister, mens Trine Skei Grande (V) tar over som kunnskapsminister.

Både Raja og Grande tok til tårene da han fikk overrakt nøkkelkortet til Kulturdepartementet og Raja hadde vanskelig for å finne ord for å uttrykke hvor stort det er for sønnen av en spikerfabrikkarbeider fra Pakistan å bli statsråd.

Han sa også at der Trine Skei Grande har mye erfaring fra kultursektoren, vil han måtte sette seg inn i mange nye saker. Men en del av kulturlivet kjenner han godt, for biblioteket var en viktig del av oppveksten, fortalte han til alle journalistene som hadde møtt opp.

Abid Raja er utdannet jurist fra Universitet i Oslo. Han har mellomfag i kriminologi, juridisk embetseksamen og en master i vitnepsykologi fra universitetet i Oxford.

Museumsmelding og arkivlov

En av sakene som venter på ham, er utkastet til ny arkivlov, som var på høring med frist i desember og en ny museumsmelding er varslet ved årsskiftet 2020/2021.

– Vi har forventninger om at han skal videreføre det gode arbeidet som Trine Skei Grande har startet opp, og at han fullfører alle prosessene som er sett i gang med ny museumsmelding. Arbeidet med museumsmeldingen vil bli den store saken for museene i årene framover, sier generalsekretær Liv Ramskjær i Museumsforbundet.  

Hun har også forventninger til den nye kulturministeren når det gjelder kulturelt mangfold.

–  Jeg har stor tro på at dette vil bli synlig i kulturpolitikken framover, sier generalsekretæren.

Ønsket ikke å bytte ut Grande

– Hva tror du blir vanskeligst for han?

– Jeg vet ikke hvor godt han kjenner kulturfeltet, men han har fått med seg en rådgiver og en statssekretær som kjenner kultur- og museumsfeltet, sier Ramskjær.

Emma Lind, som blir politisk rådgiver, har bakgrunn som forsker og har jobbet med kultur og næring i Kulturrådet, og statssekretær Knut Aastad Bråten kommer fra stillingen som redaktør i Syn og Segn.

– Ble du overrasket over valget av Raja som kultur- og likestillingsminister?

– Ja, litt overrasket ble jeg jo. Vi hadde ikke noe stort ønske om å miste Trine Skei Grande. Men vi ønsker ham hjertelig velkommen til museumsmøtet vårt i Kirkenes til våren!