Enighet i lønnsoppgjør for private høyskoler og museer
LUKK

Enighet i lønnsoppgjør for private høyskoler og museer

Av Julia Loge

Publisert 20. juni 2023 kl. 12:42

Rammen for ansatte i virksomheter i Virke Helse, Utdanning og Kultur (HUK) følger øvrige lønnsoppgjør.

– Oppgjøret i Virke sikrer at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor, sier Eirik Rikardsen i Norsk Sykepleierforbund, som har ledet forhandlingene for Unio-forbundene, i en pressemelding.

Ifølge Rikardsen får medlemmene i Unio nå det samme som i lønnsoppgjørene som allerede har vært i Spekter, KS og staten.

Det vil si at for Forskerforbundets medlemmer ved museer og høyskoler er rammen på 5,3 prosent.

Stipendiater og ledere er de eneste gruppene som er nevnt eksplisitt. Stipendiater får en ny minimumslønn på 532.200 kroner i året, med 3 prosent årlig stigning i inntil fire år. Ledere får et høyere prosenttillegg enn rammen, 5,7 prosent av den enkeltes grunnlønn.

Nå skal tillitsvalgte på de enkelte arbeidsstedene i gang med lokale forhandlinger for å fordele rammen for de andre ansattgruppene.

Høyskoler i Virke

 • Ansgar høyskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • MF vitenskapelig høyskole
 • NLA Høgskolen
 • Senter for grunnforskning
 • VID vitenskapelige høgskole

Museer i Virke

 • Anno museum
 • Bymuseet i Bergen
 • Dalane Folkemuseum
 • Hardanger og Voss museum
 • Haugalandmuseet
 • Helgeland museum
 • Henie Onstad Kunstsenter
 • Justismuseet
 • Jærmuseet
 • KODE Kunstmuseer og komponisthjem
 • Kraftmuseet – Norsk vasskraft- og industristadmuseum
 • Mjøsmuseet
 • Musea i Sogn og Fjordane
 • Museene i Akershus
 • Museene i Sør-Trøndelag
 • Museet Midt IKS
 • Museum Nord
 • Museum Stavanger
 • Museum Vest
 • Museumssenteret i Hordaland
 • Nordlandsmuseet
 • Nordmørsmusea AS
 • Nordnorsk kunstmuseum
 • Norsk Bergverksmuseum
 • Norsk luftfartsmuseum
 • Norsk oljemuseum
 • Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Norsk teknisk museum
 • Nynorsk kultursentrum
 • Oslo Museum
 • Preus museum
 • Randsfjordmuseet
 • Romsdalsmuseet
 • Ryfylkemuseet
 • Stiftelsen Arkivet
 • Stiftelsen Buskerudmuseet
 • Stiftelsen Jødisk Museum i Oslo
 • Stiftelsen Lillehammer museum
 • Stiftelsen Sør-Troms museum
 • Stiftinga Viti
 • Svalbard museum
 • Sørlandets kunstmuseum
 • Telemark museum
 • Valdresmusea
 • Varanger museum IKS
 • Vest-Agder-museet
 • Østfoldmuseene

Spesialisthelsetjeneste i Virke

 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Frambu – senter for sjeldne diagnoser
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse
 • Signo kompetansesenter