november 2000

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

– Internasjonalisering er ikkje det same som mobilitet

Kva er ein global forskar? Er det ein som er engasjert i globale problemstillingar, eller ein som er konstant på reisefot?

ERC starting grant Ann-Cecilie Larsen

Drøymer du om EU-stipend? Her er dei beste tipsa.

Får du eitt av dei store EU-stipenda, er karrieren sikra. Ann-Cecilie Larsen nådde opp på andre forsøk.

– Spent på «månelandingane»

Forskingssektoren er avventande positiv til endringane som er varsla i neste EU-rammeprogram for forsking og innovasjon.

Uroleg for toppforskinga

Korleis skal Noreg dyrke fram og vedlikehalde framifrå forskingsmiljø? Det måtte forskingsministeren svare på i Stortinget.

EU legg meir i forskingspotten

EUs langtidsbudsjett legg opp til å bruke meir pengar på forsking, men mindre enn mange hadde vona.

Så mykje kostar tidsskrifta

Europa kan spare minst 170 millionar euro på å gå over til open tilgang til forsking. Det viser den første europeiske kartlegginga av utgifter til vitskaplege tidsskrift.

– Frustrerande å ikkje få tilgang til data

Mange snakkar om dei norske helseregistera som forskingsgullgruva vår, men informasjonen ligg nedgraven i byråkrati. Ventetida for å få data ligg langt over dei lovbestemte fristane.

Helseregisterjungelen

Noreg har mange register med helseopplysingar som forskarar kan søke om å bruke til forskingsprosjekta sine.

– Løyser ikkje hovudproblemet i SSB-saka

Forslaget til ny statistikklov er no sendt til høyring. Både styringsform og forskingas plass i SSB står sentralt.

Arkiv