november 2000

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

– Spent på «månelandingane»

Forskingssektoren er avventande positiv til endringane som er varsla i neste EU-rammeprogram for forsking og innovasjon.

Uroleg for toppforskinga

Korleis skal Noreg dyrke fram og vedlikehalde framifrå forskingsmiljø? Det måtte forskingsministeren svare på i Stortinget.

EU legg meir i forskingspotten

EUs langtidsbudsjett legg opp til å bruke meir pengar på forsking, men mindre enn mange hadde vona.

Så mykje kostar tidsskrifta

Europa kan spare minst 170 millionar euro på å gå over til open tilgang til forsking. Det viser den første europeiske kartlegginga av utgifter til vitskaplege tidsskrift.

– Frustrerande å ikkje få tilgang til data

Mange snakkar om dei norske helseregistera som forskingsgullgruva vår, men informasjonen ligg nedgraven i byråkrati. Ventetida for å få data ligg langt over dei lovbestemte fristane.

Helseregisterjungelen

Noreg har mange register med helseopplysingar som forskarar kan søke om å bruke til forskingsprosjekta sine.

– Løyser ikkje hovudproblemet i SSB-saka

Forslaget til ny statistikklov er no sendt til høyring. Både styringsform og forskingas plass i SSB står sentralt.

Ber om betre forskingsevaluering

Altfor ofte får andre faktorar enn kvaliteten på forskingsprosjektet avgjere om prosjektsøknaden når opp i konkurransen eller ikkje, meiner Leiv K. Sydnes.

Vil ha innovasjon med retning

Ein må kunne drepe feilslåtte prosjekt for å skape innovasjon som kan løyse samfunnsutfordringane, meiner ekspertar.

Arkiv