Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

– Dette budsjettet er en halv seier for kunnskaps- og teknologibedrifter. Ett av våre hovedkrav var en økning til Stim-EU-midlene, som skal bidra til økt deltakelse for forskningsinstitutter i EUs rammeprogram. Der innfrir regjeringen.

Det sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Mer bekymret er Haugli for koblingen mellom forskningsmiljøene og næringslivet.

– Det er en beskjeden opptrapping på å ta forskning i bruk. Mange nye bedrifter har særlig store behov for kapital i tidligfasen, det vi kaller «dødens dal». Der mangler vi virkemidler og det kommer ingenting i dette budsjettet. Det er kritisk hvis regjeringen ønsker å realisere kunnskapssamfunnet.

– Høyre har tidligere lagt stor vekt på nettopp koblingen mellom forskning og innovasjon, er du overrasket over dette budsjettet?

– Det er regjeringens første budsjett, så vi håper de kommer tilbake til det. Vi har forstått at regjeringen er opptatt av å omsette forskning til norsk næringsliv, men det ligger ikke inne i dette budsjettet.