Ansikt til ansikt-undervisning vil bare lykkes hvis disse tre tiltakene blir fulgt, skriver professor i smittevern
LUKK

Ansikt til ansikt-undervisning vil bare lykkes hvis disse tre tiltakene blir fulgt, skriver professor i smittevern

Av Jörn Klein, professor i mikrobiologi og smittevern

Publisert 16. august 2021 kl. 10:33

En vellykket og trygg studiestart krever tiltak.

Vaksinering mot viruset er et kappløp, og dette løpet er langt fra over. Norge er fortsatt et av landene i Europa med færrest fullvaksinerte. Vi må derfor fortsette å jobbe mot viruset for å støtte kappløpet til fordel for vaksinasjonsprogrammene.

«Vaksinere PLUS Non-pharmaceutical interventions (NPIer)» er strategien, og den har tre pilarer:

1. vaksinere,

2. minimere eksponering (inkludert munnbind, luftfiltre og fysisk distansering), og

3. TISK- testing, isolering, smittesporing og karantene.

Hele konseptet fungerer bra og enkelt hvis vi holder tallene nede. «Vent og se» er ikke en strategi, og det å erklære at pandemien er over, er lik å sikre at den vil fortsette å plage oss i lang tid fremover. Dette gjelder også universiteter og deres planer for høstsemesteret. Det som er sikkert: uforsiktige åpninger gir raskt en situasjon med mange campus-stenginger. Et vellykket høstsemester krever derfor at vi implementerer de tre søylene i «Vaccinate PLUS NPIs»:

1. Vaksiner

Siden situasjonen høst/vinter er vanskelig å forutsi, og neste bølge allerede har begynt og påvirker spesielt ungdom, bør vi handle nå. På den ene siden ved å oppmuntre våre studenter til å bli vaksinert, slik det allerede gjøres mange steder på landets universiteter og høgskoler. Og på den annen side, ved å designe tiltak som kan brukes fleksibelt parallelt.

Sommeren 2021 tok smittebølgen fart i aldersgruppen 15 til 30 år og spredte seg derfra. Å vente på å se hva som skjer nå til høsten betyr å gjennomføre eksperimenter på de langsiktige effektene av nye varianter på unge og barn og risikere at digital undervisning blir igjen hverdagen ved norske universiteter. Long-COVID er en virkelig sykdom med ubehagelige konsekvenser, også for økonomien, ikke minst fordi den påvirker aldersgruppen 18 til 29 år i det lave tosifrede prosentområdet. Ytterligere tiltak sikrer ikke bare vaksinasjonssuksess, men beskytter også mot risikoen for såkalte gjennombruddsinfeksjoner blant vaksinerte mennesker, som definitivt forekommer med delta- eller lambda-variantene.

Selv om en mindre andel av de smittede havner på sykehus, virker det lite sannsynlig at vaksinasjon vil beskytte mot videre overføring av viruset (i hvert fall for delta -varianten). En stor økning i infeksjoner (både i vaksinerte og uvaksinerte) kan derfor i det minste delvis nøytralisere vaksinasjonssuksessen. Igjen, målet er å vinne kappløpet til fordel for vaksinasjonsprogrammene. Derfor er en strategi med lav forekomst av smitte også den eneste veien tilbake til normaliteten for alle som ikke kan vaksineres (for eksempel for tiden 1,1 millioner barn og unge i Norge, som utgjør 21 % av hele Norges befolkning. I tillegg kommer de som har redusert vaksinasjonsvern på grunn av høy alder, kreft, graviditet eller generell svikt i immunforsvaret).

2. Minimer eksponeringen

Munnbind, fysisk distansering, inneluftskontroll. FFP2/N95-N100-maskene er sannsynligvis blant de mest effektive tiltakene: Hvis to personer er i en samtale og begge bruker en FFP2-maske under samtalen, er deres beskyttelse nesten like god som etter vaksinasjon. Å bruke munnbind innendørs generelt når vi er sammen med andre, selv om du er frisk, vaksinert eller testet negativ bidra til å vinne vaksinekappløpet og beskytter dem som ikke kan vaksinere seg.

Et annet tiltak er å jobbe i små grupper (danne kohorter). Grunnen til dette er enkel: Hvis du har en infisert person blant 100 studenter i et rom, kan den personen infisere maksimalt 99. Hvis du deler de 100 i ti grupper på 10 hver, kan den smittede infisere maksimalt ni studenter i gruppen deres. Fra fellesskapets synspunkt har dermed smittefaren blitt redusert med en faktor 11. Hvis møtene blir spredt og planlagt klokt, er de mer begrensede kontaktene på vei til universitetet og på campus (eller skolen) ytterligere redusert.

Ytterligere beskyttelse kan oppnås med smarte ventilasjonskonsepter, for eksempel med luftfiltre som utveksler hele volumet i rommet flere ganger i timen. Åpne vinduer for utveksling av luft bør helt klart vurderes.

3. TISK

Munnbind, fysisk distansering og ventilasjon forteller deg imidlertid ingenting om risikonivået du er i. Derfor er den tredje intervensjonen en smart teststrategi. Så lenge det fortsatt forventes smittekilder, forhindrer testing blindsides. Testing betyr å holde øynene åpne og forbli bevisste. Dette er like sant på campus som på flyplassen.

Hvis du finner et positivt tilfelle, må du umiddelbart ikke bare isolere det, men også smittespore umiddelbart. Årsaken er fysikken til utbrudd, som lærer oss at rundt ti prosent av de smittede forårsaker 80 til 90 prosent av infeksjonene.

Stoler vi utelukkende på pilar 1, vaksinasjon, oppnås det en effektiv R -verdi på omtrent 1,7 til 3,7 for delta -varianten med en (ganske optimistisk) vaksinasjonsdekning på 80 prosent og en R0 -verdi på 6 til 8. Med andre ord: Vaksinasjon alene vil ikke stoppe pandemien selv i det beste tilfellet (høy vaksinasjonsdekning og liten R0). Man trenger kombinasjonen av alle tre søylene for å muliggjøre ytterligere reduksjon (med omtrent 60 prosent i gjennomsnitt) og holde Reff under 1. Denne strategien har ytterligere positive effekter: Mindre risiko for overgang til digital undervisning så vel som langsiktige konsekvensene (Long-COVID).

Et eksempel fra et tysk universitet, implementering ved TU Dortmund

På campus er alt dette rimelig enkelt å iverksette. Ved TU Dortmund University begynte de derfor å sette opp flere PCR-testlinjer i mars 2021, hvor rundt 1500 til 2000 mennesker per uke ble testet i puljer på 10. Oppsettet var imidlertid designet for å være skalerbart. Akkurat nå kan de allerede teste omtrent 10 000 mennesker per uke. Parallelt tester de allerede alternative og tilleggsmetoder for høstsemesteret: for eksempel raskere PCR-metoder (Quick-PCR) og PCR-tester på overflater for såkalte utgangstester, tester utført etter at en time eller etter er møte fant sted. Målet er å ha et sett med verktøy, tilpasset situasjonen, det vil si å kunne teste mer om forekomsten av infeksjon er høyere. En lignende tilnærming er tatt med kohortering: Etter Føre-var-prinsippet starter man først med små grupper og justerer størrelsen etter hvert som forekomsten i regionen og risikovurdering tillater det.

Ved positivt testresultat har universitetet et team som umiddelbart begynner å spore, gir de smittede den nødvendige informasjonen og jobber tett med de lokale helsemyndigheter. Å handle raskt er viktig, siden hver tapt dag i sporing betyr nye infeksjoner, som starter en ond syklus fordi flere infeksjoner krever mer sporing. Hver dag belaster systemet ytterligere, bremser prosessene og tallene går opp enda raskere.

Metodene er ikke rakettvitenskap, og vitenskapen bak det har lenge blitt publisert. Målene bak konseptene må imidlertid kommuniseres godt – inkludert hvordan vi vil oppnå dem og arbeidet de innebærer for den enkelte. Og selvfølgelig må vi være klar over vår rolle som universitet og høgskole. Strategien kan ikke bare bestå av krav – man må tilby noe.

I tillegg til et rimelig testkonsept, som må inkludere PCR -tester, må man for eksempel tydelig signalisere at alle er en del av vaksinekappløpet. Det vil si at vi ikke bare inviterer folk til å bli testes. Men vi må også gjøre det klart for dem som har blitt smittet, at ved å isolere seg, gjør de samfunnet, og spesielt campusfellesskapet, en stor tjeneste, en tjeneste som universitetet setter pris på.

Ingenting er verre enn å vente å gjøre noe

Viruset må møtes proaktivt. Hvis vi venter, er det viruset som kontrollerer oss. Som universitet kan vi selvsagt ikke direkte bestemme hva som skjer rundt oss. Men vi kan prøve å utnytte mulighetene våre. På den ene siden bør vi sørge for å ha klientellet vårt (dvs. spesielt studentene våre) om bord, utdanne dem, starte der de er og oppmuntre dem til å bli vaksinert ved å gi enkel tilgang til vaksinen.

Med de tre søylene (vaksinasjon, minimal eksponering og testing) bør det være mulig å gjennomføre et rimelig semester, bærekraftig. Tross alt er ingenting verre enn usikkerhet og on-off undervisning.

I Tyskland, ved TU Dortmund, stråler konseptet på campus inn i byen. For eksempel jobber TU Dortmund ikke bare med de lokale helsemyndigheter og sykehuset, men også med ordføreren, barneskoler og ungdomsskoler, og er alltid tilgjengelig for spørsmål og diskusjoner. Kids University forklarer for 7 til 12-åringer hva en pandemi egentlig er, og det ble holdt forelesninger på ungdoms og videregående skoler før sommerferien, hvor elever i alle klassene åpent kunne stille forskere alle spørsmål de hadde om pandemi.

Universitetets store potensial er på den ene siden å formidle og skape kunnskap. På den annen side består den av de mange dedikerte medarbeiderne og studentene som lett kan motiveres for et godt formål. De er et supervåpen i kampen mot pandemien. Bruk dette supervåpenet slik at vi kan vinne kappløpet mot viruset og ha et trygt høstsemester 2021/22. Et høstsemester som er robust nok til å motstå flere varianter, og som kan anbefales som et eksempel utover universitetene.

(Konseptet bak dette kalles «Vaccinate-PLUS» og har blitt utviklet av Matthias F. Schneider som er professor i medisinsk og biologisk fysikk ved det tekniske universitetet i Dortmund. Kronikken her er en adapsjon av den tyske originalen)

  • Les også: