Erik Waaler gir seg som rektor ved NLA Høgskolen

Av Lina Christensen

Publisert 7. januar 2020

Han avviser at avgangen henger sammen med konfliktene som har preget høyskolen de siste månedene.

Rektor ved NLA Høgskolen, Erik Waaler, gir seg etter fem år som rektor ved den private høyskolen. Ifølge NLAs nettsider informerte Waaler styret og de ansatte i sommer om sitt ønske om å gå tilbake til forskning og undervisning når åremålsperioden var slutt. Han velger dermed å ikke gå inn i en andre periode som rektor, og avslutter sitt femårige åremål 1. februar.

— Ny rektor vil få en unik posisjon til å prege høgskolen de neste årene, i en krevende, men også givende og betydningsfull tid, sier styreleder Knut Espeland ifølge NLAs nettsider.

Omstridt verdidokument

NLA Høgskolen baseres på et kristent verdigrunnlag og benytter et såkalt verdidokument som inneholder høyskolens standpunkt i spørsmål som abort, samliv og skilsmisse. Forskerforum har tidligere skrevet om hvordan ansatte bes om å identifisere seg med dokumentet.

Tidligere i år ble høyskolen gjenstand for debatt etter at det over tid kom bekymringsmeldinger om NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet. Erik Waaler avviser overfor Vårt land at avgangen hans henger sammen med bråket som har preget den skolen de siste månedene.

– Det går an å sitte to åremål etter hverandre, men jeg ønsker å gå tilbake til en vitenskapelig stilling ved skolen. Jeg har en del prosjekter som jeg ønsker å få fullført, sier Waaler til avisen.

Akkrediteringen som høyskole skal revideres

De siste månedenes turbulens resulterte i at Nokut i desember varslet om at de vil revidere NLAs akkreditering som høyskole. Revideringen innebærer en gjennomgang av om NLA tilfredsstiller alle gjeldende krav for akkreditering som høyskole i lov og forskrifter. Det gjelder blant annet hvordan høyskolen forholder seg til universitets- og høyskolelovens bestemmelser om akademisk frihet, og om den oppfyller de faglige kravene til akkreditering som høyskole i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift og Nokuts studietilsynsforskrift.

Dette er første gang Nokut gjennomfører revidering av en institusjonsakkreditering.

Konstituert rektor

Stillingen som rektor ved den kristne høyskolen ble lyst ut før jul, og styret er i gang med rekruttering av ny rektor. Søknadsfristen er 15. januar.

Professor i teologi Egil Morland konstitueres som rektor fra 1. februar og fram til ny rektor er på plass. Morland ble først ansatt ved NLA som vikar for studiesjef Kristian Helland på begynnelsen av 2000-tallet. Fra 2004 til utgangen av 2009 var Morland rektor, samme periode som NLA ble akkreditert som høyskole. Tidligere har han også arbeidet som prest, rådgiver, journalist og presteforeningsleder. Han har i flere år vært medlem av bispedømmeråd, Kirkemøte og Kirkeråd.

  • Les også: